Päätösarkisto2019


Eduskunnan apulaisoikeusasiamies 2186/2018 (5.11.2019) (09.11.2019)

Kantelussa oli kyse itäsuomalaisen kaupungin koulujen menettelyjä koskien uskonnollisten tilaisuuksien järjestämistä. Tässä tiivistelmässä keskitytään syyslukukauden päättäjäisiin liittyvään päätökseen. 


2018


Itä-Suomen AVI 23 (14.05.2018)

Kantelussa oli kyse uskonnollisten tilaisuuksien ja niille vaihtoehtoisten tilaisuuksien tiedottamisesta ja jälkimmäisten sisällöstä. Lisäksi kantelun mukaan seurakunta oli jakanut toimintaansa koskevia mainoksia.

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 22 (27.03.2018)

Kantelussa oli kyse joulujuhlasta, Virsivisasta, ruokarukouksesta, seurakunnan kanssa järjestettävästä leirikoulusta, ET-tuntien järjestämisestä...

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies 6540/2017 (22.03.2018)

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi huomautuksen pohjoispohjanmaalaiselle kaupungille koulun uskonnollisten päivänavausten järjestelyistä sekä ylimmälle laillisuusvalvojalle annetusta vaillinaisesta selvityksestä. 

OPH:n uudet ohjeet (12.01.2018)

Opetushallitus antoi uudet ohjeet koskien varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukioita, ammatikouluja ja ammattikorkeakouluja. Uudemmissa päätöksissä huomioidaan nämä ohjeet. Ohjeisiin löytyvät myös linkit Kantelupukin sivuilta.


2017


Lounais-Suomen AVI 14 (21.12.2017)

Kantelu koski seurakunnan pitämiä aamunavauksia, niistä tiedottamista ja vaihtoehdon puutetta.

Lounais-Suomen AVI 12 (20.12.2017)

Kantelun mukaan syyslukukausi päättyi lukiossa klo 23:00 alkavaan yökirkkoon, joka on ollut perinne jo vuosien ajan. Vaihtoehtoa ei ollut.

Itä-Suomen AVI 19 (19.12.2017)

Kantelussa oli kyse koulussa järjestetyistä seurakunnan aamunavauksista ja muista uskonnollisista tilaisuuksista sekä rippikouluinfosta.

Itä-Suomen AVI 2 (10.12.2017)

Itäsuomalaisessa koulussa oli kantelun mukaan järjestetty uskonnollisia tilaisuuksia siten, ettei niistä tai niiden vaihtoehdoista oltu tiedotettu. Lisäksi koulu oli kantelun mukaan järjestänyt kevätjuhlan Tuomiokirkossa uskonnollisena tilaisuutena. Uskonnotonta vaihtoehtoa oli tarjottu ainoastaan elämänkatsomustiedon oppilaille sekä muihin uskontokuntiin kuuluville.

Itä-Suomen AVI 1 (09.10.2017)

Aamunavauksista ja muista uskonnollisita tilaisuuksista tiedottamisessa puutteita

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 20 (03.10.2017)

Kyseessä oli valvonta-asia. Päiväkoti oli järjestänyt retken seurakuntaan sekä osallistunut seurakunnan pääsiäisvaellukselle. Korvaavaa toimintaa ei oltu järjestetty.

Itä-Suomen AVI 21 (28.09.2017)

Kantelussa oli kyse seurakunnan aamunavauksista, uskonnollisista tilaisuuksista, vaihtoehdon puutteesta sekä uskonnollisiin tilaisuuksiin liittyvästä tiedottamisesta.

Länsi - ja Sisä-Suomen AVI 13 (08.08.2017)

Kantelussa oli kyse lukion aamunavauksista ja kevätkirkosta sekä näihin liittyvästä tiedottamisesta ja vaihtoehdon puutteesta.

Lounais-Suomen AVI 18 (30.05.2017)

Kantelussa oli kyse päiväkodin ja esiopetuksen joulu- ja kevätjuhlasta sekä esikoululaisten koulutielle siunaamisesta.


2016


Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 17 (29.08.2016)

Kantelussa oli kyse lukion lakkiaisista, aamunavauksista, sekä uskonnollisista tilaisuuksista.

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 4 (24.08.2016)

Eteläpohjalaisessa koulussa oli keskusradion kautta pidetty perjantaisin uskonnollinen aamunavaus, joka oli sisältänyt uskonnollista musiikkia ja saarnan.

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 5 (17.08.2016)

Koulussa ei ole tiedotettu uskonnollisille tilaisuuksille vaihtoehtoisista tilaisuuksista. Oppitunneilla on harjoiteltu uskonnollisia lauluja ja oppilas eristetty tyhjään luokkaan.

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 6 (05.06.2016)

Seurakunnan päivänavaukset kuuluvat kantelun mukaan keskusradion kautta kaikkiin luokkiin. Vaihtoehtona on olla ahtaassa tilassa kuulematta päivänavausta. Kantelija pitää menettelyä leimaavana.

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 16 (01.04.2016)

Kantelussa oli kyse joulujuhlasta, ruokarukouksista ja oppituntien uskonnollisesta sisällöstä.

Lounais-Suomen AVI 10 (01.03.2016)

Kantelijan mukaan länsisuomalaisessa koulussa oli järjestetty aina varsin kristillinen joulujuhla kirkossa ilman vaihtoehtoista tilaisuutta. Lisäksi kaikkien oli oletettu osallistuvan kevätkirkkoon. Kaikki oppilaat kirjoittivat äidinkielen tunnilla rukouksia kevätkirkkoa varten. Uskonnollisille tilaisuuksille ei ollut vaihtoehtoa.


2015


Lapin AVI 11 (10.09.2015)

Kantelu koski koulun päättäjäisiä, jotka pidettiin kirkossa. Kantelun mukaan vaihtoehtoa ei ollut.

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 3 (06.06.2015)

Opetuksen järjestäjän tulee tarjota oppilaiden vanhemmille lukuvuoden aikana informaatiota uskonnollisista tilaisuuksista ja niille vaihtoehtoisesta toiminnasta sekä näiden sisällöstä.

Lounais-Suomen AVI 9 (04.06.2015)

Kantelun mukaan lounaissuomalaisessa koulussa oli järjestetty kaikille oppilaille tarkoitettuja uskonnollisia tilaisuuksia eikä näille oltu tarjottu vaihtoehtoa. Esimerkkinä oli mainittu pellon siunaaminen. Kantelun mukaan koulun tapa tiedottaa uskonnollisista tilaisuuksista painostaa kaikkia oppilaita osallistumaan niihin, koska niitä pidetään oletusarvoisena ohjelmana, josta ei voi jäädä pois ilmoittamatta tätä erikseen. Kantelun mukaan aito valinnan vapaus edellyttäisi vaihtoehtojen esittämistä saman arvoisena. Aidon valinnan voi tehdä vain silloin kun molempien tilaisuuksien sisältä on tiedossa.

Lounais-Suomen AVI 7 (20.04.2015)

Kantelun mukaan varsinaissuomalaisessa koulussa ei oltu tiedotettu etukäteen seurakunnan aamunavauksista, eikä oppilaille ollut varattu mahdollisuutta kieltäytyä osallistumasta tilalisuuteen.  Lisäksi syyslukukauden päätöstilaisuus oltiin pidetty kirkossa ilman korvaavaa ohjelmaa. Vain Jehovan todistajat oltiin vapautettu tilaisuudesta.

Lounais-Suomen AVI 8 (14.04.2015)

Kantelussa esitettiin, että lounaissuomalaisessa koulussa oli joulujuhlat järjestetty kirkossa sisältäen rukouksia, virsiä ja kristillisiä perinteitä vaikka erään oppilaan vanhemmalle oltiin etukäteen ilmoitettu, ettei tilaisuuteen sisälly uskonnollista toimintaa. Vaihtoehtoista tilaisuutta ei oltu järjestetty. Lisäksi oppitunneilla on kantelun mukaan ollut tunnustuksellista sisältöä.