31.08.2018
19.08.2018
15.08.2018

Ken ei kirkossa käy, sen pitää siivoustyötä tekemän!

31.08.2018

Kaikki te vanhemmat, joilla on useampia lapsia. Tehkääpä joskus seuraava koe. Laitatte katraanne siivoamaan kotianne. Muutaman minuutin päästä keskeytätte muksujen askareet. Yhdelle sanotte, että hänen pitää jatkaa siivoamista. Muut otatte olohuoneeseen ja alatte keskustella siitä, miten tärkeää on puhaltaa yhteen hiileen. Ja mikä on tärkeää yleensäkin elämässä. Vähän siinä filosofoitte keskenänne. Laulatte muutaman laulun ja keskustelette lisää.

 

Tämä yksi yksinään siis koko ajan luuttuaa tupaa.

 

Tapahtuman jälkeen voitte sitten kysellä siivoamaan jääneeltä, että miltä tuntui. Oliko kohtelu oikeudenmukaista ja tasa-arvoista? Tunsitko olevasi arvostettu perheenjäsen?

 

Kantelupukin kautta kanneltiin AVIin taannoin tapauksesta, jossa erään koulun ne oppilaat, jotka eivät osallistuneet kevätkirkkoon, laitettiin siistimään koulun ilmoitustauluja. Vastineessaan rehtori selvittää, että koulua oli siivottu koko viikon ajan kevätjuhlia varten. Tämän lisäksi niille oppilaille, jotka eivät osallistuneet kevätkirkkoon, tarjottiin näin ”mahdollisuutta tehdä vielä viimeinen silaus koulurakennuksen kevätjuhlakuntoon laittamiseksi.”

 

Lainaus rehtorilta: 

”Jos osa oppilaista koki tämän tekemisen rangaistuksena, on koululla ja kodeilla vielä asennekasvatustyötä tehtävänä. Paikkojen kuntoon laittaminen yhteistä juhlaa varten opettaa ja ohjaa oppilaita pyyteettömyyteen ja epäitsekkääseen ajatteluun ja toimintaan, jotka ovat keskeisiä tavoitteita kasvatuksessa. Näitä asioita korostettiin myös pidetyssä kevätkirkossa.”

 

Tämä ei ole ainukainen kerta kun jossakin koulussa oppilaille tarjotaan siivousta jumalanpalveluksen rinnaikkaistilaisuudeksi mutta perustelut ovat omaa luokkaansa. Sinä joko osallistut jumalanpalvelukseen tai pyyteettömästi ja epäitsekkäästi siivoat sillä aikaa kun muut ovat jumalanpalveluksessa.

 

Opetushallituksen ohjeiden mukaan koulun on uskonnollisten tilaisuuksien rinnalle järjestettävä vaihtoehtoista ja mielekästä toimintaa, joka on luonteeltaan ja tavoitteiltaan mahdollisimman samankaltaista kuin siinä tilaisuudessa, jonka tilalla muuta toimintaa järjestetään. Vaihtoehtoisen tilaisuudet on myös järjestettävä siten, ettei lasten yhdenvertainen kohtelu vaarannu ja ettei leimautumista aiheudu. Minä nyt rohkenen väittää, että koulun siivoaminen suhteessa oman tunnustuksen mukaiseen hartaustilaisuuteen ei täytä em. kriteerejä.

 

Armeija-aikanani meidät uskonnottomat laitettiin siivoamaan yksikköä sillä välin, kun luterilaiset olivat kirkossa (tämä tapahtui onneksi vain kerran). Olin 19-vuotias ja täytyy sanoa, että tuntui siltä kuin Suomen armeija potkisi pakanallista monnia maiharilla vatsaan.

 

Miltä moinen mahtaa tuntua koululaisesta? Vaikkapa juuri koulunsa aloittaneesta ekaluokkalaisesta?

 

 

Kari Hännikäinen

Eristäminen tuottaa kipua -kirjaimellisesti!

19.08.2018

Stanfordin yliopiston professori, aivotutkija David Eagleman kertoo kirjassaan ”Aivot, ihmisen tarina” toisen aivotutkijan Naomi Eisenbergin tekemästä kokeesta. Eisenberg laittoi vapaaehtoiset koehenkilöt pelaamaan yksinkertaista tietokonepeliä, jossa heidän animaatiohahmonsa heitteli palloa kahden muun pelaajan kanssa. Koehenkilön annettiin ymmärtää, että kaksi muuta olivat oikeita henkilöitä. Tosiasiassa nämä kaksi olivat osa tietokoneohjelmaa. 

Aluksi mainitut kaksi pelasivat kiltisti koehenkilön kanssa mutta jonkun ajan päästä ne sulkivatkin koehenkilön kokonaan pois porukasta ja jatkoivat heittelyä keskenään. 

Eisenbergin testissä koehenkilöt pelasivat tätä peliä aivoskannerissa. Tämä paljasti jotain varsin huomattavaa: kun koehenkilöt jätettiin pelin ulkopuolelle, heidän kipumatriisinsa alueet aktivoituivat. Vaille palloa jääminen tuntuu varmasti varsin merkityksettömältä mutta aivoille sosiaalinen hyljeksintä on niin merkityksellistä, että se sattuu -kirjaimellisesti!

Kantelupukki saa välillä viestejä siitä, kuinka koulujen uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumattomat oppilaat sysätään yksikseen katselemaan videoita tai tekemään jotain muuta toisarvoista sinä aikana kun muut ovat jumalanpalveluksessa, seurakunnan oppitunnilla tai jossain muussa koulun järjestämässä uskonnollisessa tapahtumassa. Jos pelkkä tietokonepelissä sivuun jääminen saa aivojen kipumatriisit aktivoitumaan, niin mitä mahtaa tapahtua vaikkapa alakoululaisen aivoissa, kun hänet erilaisen katsomuksensa vuoksi eristetään muista?

Oulun tuleva piispa Jukka Keskitalo ja Helsingin piispa Teemu Laajasalo ovat todenneet, että lainsäätäjän tarkoituksena on ollut turvata uskonnonharjoittamisen vapaus kouluissa. Olen täysin varma, että lainsäätäjän tarkoituksena ei kuitenkaan ole ollut laittaa vanhempia tilanteeseen, missä heidän valittavanaan on joko uskonnonvapaudesta tinkiminen tai kivun tuottaminen lapsilleen. 

Opetushallituksen ohjeen mukaan uskonnollisten tilaisuuksien rinnalla järjestettävien vaihtoehtoisten tilaisuuksien pitää olla mielekkäitä ja luonteeltaan sekä tavoitteiltaan mahdollisimman samankaltaisia kuin ne tilaisuudet, joiden tilalla muuta toimintaa järjestetään. Tämä ei ole mitään periaatteellista sanahelinää. Sillä, miten vaihtoehtoiset tilaisuudet järjestetään, on suora vaikutus oppilaiden hyvinvointiin ja siihen, kokevatko he itsensä hyväksytyksi. 

Eaglemanin kirja on kiinnostava matka ihmisyyteen sekä aivojen toimintaan ja edellä mainittu on vain yksi nosto. Suosittelen kirjan lukemista lämpimästi. 

Kari Hännikäinen

Miten toimitaan oikein: uskonnollisia tilaisuuksia koskeva ilmoittautumislomake

15.08.2018

Tässä alla on tamperelaisen koulun jakama lomake, jolla valitaan osallistuuko oppilas uskonnolliseen tilaisuuteen vai sille vaihtoehtoiseen tilaisuuteen. Koulussa on ymmärretty, että aito valinnanvapaus tarkoittaa myös sitä, että eri tilaisuuksien kohdalla oppilas voi tehdä valinnan. Voihan olla niin, että koulu järjestää sekä karhun kansan että luterilaisen tilaisuuden ja oppilas haluaa osallistua ensimmäiseen mutta ei jälkimmäiseen. Lomakkeessa on otettu huomioon koulun velvollisuus kertoa toiminnastaan sekä hyvän hallintoon kuuluva velvollisuus kertoa kansalaisille näiden oikeuksista.

Tästä on hyvä jatkaa ja tämä on mallina muillekin. Hyvä Tampere!

Ilmoitttautumislomake uskonnollisia tilaisuuksia varten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kari Hännikäinen