Ongelma koulussa
Ongelma iltapäiväkerhossa
Ongelma päiväkodissa
päivitetty: 10.02.2024 18.12

Mitä tehdä

Ongelma koulussa

Jos sinusta tuntuu, että koulu loukkaa jonkun oppilaan uskonnonvapautta tai kohtelee jotakuta oppilasta syrjivästi vakaumuksen vuoksi, ensimmäiseksi kannattaa heti puhua asiasta opettajan kanssa. Puhumista ei kannata pelätä, sillä useimmiten ongelmat johtuvat vain tietämättömyydestä, ajattelemattomuudesta tai kiireestä. Tilanne usein korjaantuu välittömästi puhumisen jälkeen.

Jos opettaja ei kuitenkaan tunnu ottavan ongelmaa vakavasti, kannattaa seuraavaksi puhua asiasta rehtorille. Jos hänkään ei vaikuta tekevän asialle mitään, voit puhua asiasta koulun muiden oppilaiden tai vanhempien kanssa ja kartoittaa, onko muilla samanlaisia tuntemuksia. Jos teitä on useampia, saatte rehtorin helpommin vakuuttuneeksi asiastanne. Voit keskustella asiasta rehtorin kanssa sähköpostitse, jolloin hän ehkä miettii asiaa tarkemmin, ja samalla saat vastaukset kirjallisina.

Jos koulu on kunnallinen eikä muuta epäasianmukaista toimintaansa, seuraavaksi kannattaa ottaa yhteys kunnan viranomaisiin. Voit puhua tai kirjoittaa asiasta koulusta vastaavan päällikön tai johtajan kanssa, joka löytyy kunnan opetus- tai sivistystoimesta, tai voit kirjoittaa opetus- tms. lautakunnalle. Jos haluat olla varma, että saat vastauksen kirjeeseesi tai viestiisi, lähetä se kunnan kirjaamoon. Tällöin asian käsittely saattaa kuitenkin olla hitaampaa.

Mikäli tilanne on sellainen, ettet uskalla itse keskustella asiasta omalla nimelläsi koulun tai kunnan viranomaisen kanssa, voit pyytää Kantelupukin ylläpitäjiä lähettämään viestin puolestasi. Jos kirjoitat selostuksen ongelmasta ja lähetät sen meille osoitteeseen posti[ät]kantelupukki.fi, voimme toimittaa sen eteenpäin omasta osoitteestamme siten, ettei sinun nimesi tule ilmi. Kerro kuitenkin meille nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi – säilytämme niitä luottamuksellisina tietoina. Liitä viestiisi mukaan sen henkilön nimi, asema ja sähköpostiosoite, jolle haluat meidän lähettävän viestisi. Jos saamme vastauksen viestiin, lähetämme sen sinulle tiedoksi. Toivomme kuitenkin, että tätä palvelua käytetään vain silloin, kun se tuntuu välttämättömältä. Saatamme olla kiireisiä, joten asian hoitaminen voi viivästyä, jos meitä käytetään välikätenä.

Mikäli keskustelu koulun ja kunnan kanssa ei onnistu tai ei riitä korjaamaan tilannetta, voit harkita kantelun tekemistä. Turhia kanteluja tulisi kuitenkin välttää, joten keskustelun puhumalla tai kirjoittamalla pitäisi olla ensisijainen tapa yrittää ratkaista ongelma. Jos se ei kuitenkaan riitä saamaan muutosta aikaan, voit kannella aluehallintovirastoon.

Jos kyseessä on valtion koulu tai yksityinen koulu, kunta ei ole opetuksen järjestäjä eikä varsinaisesti valvo koulun toimintaa. Tällaisten koulujen osalta voit jättää keskustelun kunnan kanssa väliin ja kääntyä suoraan aluehallintoviraston puoleen kantelemalla.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos koulussa on ollut syrjintää. Hänen toimistostaan voi saada neuvontaa, sovinnon edistämistä ja oikeudellista avustamista syrjintätapauksissa. Myös sinne voi tehdä kantelun, mutta ainoastaan tapauksesta, josta ei ole kanneltu muualle.

Jos oppilasta on syrjitty koulussa, hänellä on oikeus saada hyvitys koulutuksen järjestäjältä. Hyvitystä voi vaatia käräjäoikeudessa.

Yhdenvertaisuuslain 23§ ja 26§

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta valvoo yhdenvertaisuuslain noudattamista. Se voi kieltää jatkamasta tai uusimasta syrjintää tai vastatoimia ja asettaa päätöksen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon ja tuomita sen maksettavaksi. Lautakunta voi määrätä asianomaisen ryhtymään kohtuullisessa määräajassa toimenpiteisiin yhdenvertaisuuslaissa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi. Syrjintää kokenut voi tehdä hakemuksen lautakunnalle sen verkkosivulla. Hakemus jätetään tutkimatta, jos asia on vireillä tai tulee vireille muussa viranomaisessa.

Hakemus yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle

Ongelma iltapäiväkerhossa

Jos sinusta tuntuu, että iltapäiväkerho loukkaa jonkun perheen uskonnonvapautta tai kohtelee jotakuta lasta syrjivästi vakaumuksen vuoksi, ensimmäiseksi kannattaa heti puhua asiasta ohjaajan kanssa. Puhumista ei kannata pelätä, sillä useimmiten ongelmat johtuvat vain tietämättömyydestä, ajattelemattomuudesta tai kiireestä. Tilanne usein korjaantuu välittömästi puhumisen jälkeen.

Jos ohjaaja ei kuitenkaan tunnu ottavan ongelmaa vakavasti, kannattaa seuraavaksi puhua asiasta kerhon vastaavalle ohjaajalle. Jos hänkään ei vaikuta tekevän asialle mitään, voit puhua asiasta kerhon muiden lasten vanhempien kanssa ja kartoittaa, onko muilla samanlaisia tuntemuksia. Jos teitä on useampia, saatte ohjaajan helpommin vakuuttuneeksi asiastanne. Voit keskustella asiasta vastaavan ohjaajan kanssa sähköpostitse, jolloin hän ehkä miettii asiaa tarkemmin, ja samalla saat vastaukset kirjallisina.

Jos iltapäiväkerho on kunnan järjestämä tai hankkima eikä muuta epäasianmukaista toimintaansa, seuraavaksi kannattaa ottaa yhteys kunnan viranomaiseen. Voit puhua tai kirjoittaa asiasta kerhosta vastaavan toimihenkilön kanssa, joka löytyy kunnan opetus- tai sivistystoimesta, tai voit kirjoittaa opetus- tms. lautakunnalle. Jos haluat olla varma, että saat vastauksen kirjeeseesi tai viestiisi, lähetä se kunnan kirjaamoon. Tällöin asian käsittely saattaa kuitenkin olla hitaampaa.

Mikäli tilanne on sellainen, ettet uskalla itse keskustella asiasta omalla nimelläsi iltapäiväkerhon tai kunnan viranomaisen kanssa, voit pyytää Kantelupukin ylläpitäjiä lähettämään viestin puolestasi. Jos kirjoitat selostuksen ongelmasta ja lähetät sen meille osoitteeseen posti[ät]kantelupukki.fi, voimme toimittaa sen eteenpäin omasta osoitteestamme siten, ettei sinun nimesi tule ilmi. Kerro kuitenkin meille nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi – säilytämme niitä luottamuksellisina tietoina. Liitä viestiisi mukaan sen henkilön nimi, asema ja sähköpostiosoite, jolle haluat meidän lähettävän viestisi. Jos saamme vastauksen viestiin, lähetämme sen sinulle tiedoksi. Toivomme kuitenkin, että tätä palvelua käytetään vain silloin, kun se tuntuu välttämättömältä. Saatamme olla kiireisiä, joten asian hoitaminen voi viivästyä, jos meitä käytetään välikätenä.

Mikäli keskustelu iltapäiväkerhon ja kunnan kanssa tai kirjoittaminen niille ei riitä korjaamaan tilannetta, voit harkita kantelun tekemistä. Turhia kanteluja tulisi kuitenkin välttää, joten keskustelun puhumalla tai kirjoittamalla pitäisi olla ensisijainen tapa yrittää ratkaista ongelma. Jos se ei kuitenkaan riitä saamaan muutosta aikaan, voit kannella iltapäiväkerhon toiminnasta jommalle kummalle ylimmistä laillisuusvalvojista eli eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille. Kunnan menettelystä iltapäiväkerhojen osalta voit kannella aluehallintovirastoon.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos iltapäiväkerhossa on ollut syrjintää. Hänen toimistostaan voi saada neuvontaa, sovinnon edistämistä ja oikeudellista avustamista syrjintätapauksissa. Myös sinne voi tehdä kantelun, mutta ainoastaan tapauksesta, josta ei ole kanneltu muualle.

Jos iltapäiväkerho on syrjinyt lasta, hänellä on oikeus saada hyvitys palvelun tarjoajalta. Hyvitystä voi vaatia käräjäoikeudessa.

Yhdenvertaisuuslain 23§ ja 26§

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta valvoo yhdenvertaisuuslain noudattamista. Se voi kieltää jatkamasta tai uusimasta syrjintää tai vastatoimia ja asettaa päätöksen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon ja tuomita sen maksettavaksi. Lautakunta voi määrätä asianomaisen ryhtymään kohtuullisessa määräajassa toimenpiteisiin yhdenvertaisuuslaissa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi. Syrjintää kokenut voi tehdä hakemuksen lautakunnalle sen verkkosivulla. Hakemus jätetään tutkimatta, jos asia on vireillä tai tulee vireille muussa viranomaisessa.

Hakemus yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle

Ongelma päiväkodissa

Jos sinusta tuntuu, että päiväkoti loukkaa jonkun perheen uskonnonvapautta tai kohtelee jotakuta lasta syrjivästi vakaumuksen vuoksi, ensimmäiseksi kannattaa heti puhua asiasta asianomaisen päiväkodin työntekijän kanssa. Puhumista ei kannata pelätä, sillä useimmiten ongelmat johtuvat vain tietämättömyydestä, ajattelemattomuudesta tai kiireestä. Tilanne usein korjaantuu välittömästi puhumisen jälkeen.

Jos hoitaja tai opettaja ei kuitenkaan tunnu ottavan ongelmaa vakavasti, kannattaa seuraavaksi puhua asiasta päiväkodin johtajalle. Jos hänkään ei vaikuta tekevän asialle mitään, voit puhua asiasta päiväkodin muiden lasten vanhempien kanssa ja kartoittaa, onko muilla samanlaisia tuntemuksia. Jos teitä on useampia, saatte johtajan helpommin vakuuttuneeksi asiastanne. Voit keskustella asiasta johtajan kanssa sähköpostitse, jolloin hän ehkä miettii asiaa tarkemmin, ja samalla saat vastaukset kirjallisina.

Jos päiväkoti on kunnallinen tai kunnan valvoma eikä korjaa epäasianmukaista toimintaansa, seuraavaksi kannattaa ottaa yhteys kunnan viranomaiseen. Voit puhua tai kirjoittaa asiasta päiväkodista vastaavan toimihenkilön kanssa, joka löytyy kunnan varhaiskasvatusvirastosta tms. toimesta, tai voit kirjoittaa varhaiskasvatus- tms. lautakunnalle. Jos haluat olla varma, että saat vastauksen kirjeeseesi tai viestiisi, lähetä se kunnan kirjaamoon. Tällöin asian käsittely saattaa kuitenkin olla hitaampaa.

Mikäli tilanne on sellainen, ettet uskalla itse keskustella asiasta omalla nimelläsi päiväkodin tai kunnan viranomaisen kanssa, voit pyytää Kantelupukin ylläpitäjiä lähettämään viestin puolestasi. Jos kirjoitat selostuksen ongelmasta ja lähetät sen meille osoitteeseen posti[ät]kantelupukki.fi, voimme toimittaa sen eteenpäin omasta osoitteestamme siten, ettei sinun nimesi tule ilmi. Kerro kuitenkin meille nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi – säilytämme niitä luottamuksellisina tietoina. Liitä viestiisi mukaan sen henkilön nimi, asema ja sähköpostiosoite, jolle haluat meidän lähettävän viestisi. Jos saamme vastauksen viestiin, lähetämme sen sinulle tiedoksi. Toivomme kuitenkin, että tätä palvelua käytetään vain silloin, kun se tuntuu välttämättömältä. Saatamme olla kiireisiä, joten asian hoitaminen voi viivästyä, jos meitä käytetään välikätenä.

Varhaiskasvatusta koskevassa asiassa voit tehdä kirjallisen muistutuksen suoraan kunnalle (lähetys kirjaamoon) tai muulle palveluntarjoajalle. Saat vastauksen muistutukseesi kohtuullisessa ajassa (1ꟷ2 kuukauden kuluessa). Vastauksesta selviää, miten muistutus on toimipaikassa selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin se on mahdollisesti johtanut.

Mikäli keskustelu päiväkodin ja kunnan kanssa ei onnistu tai ei riitä korjaamaan tilannetta, eikä muistutuskaan, voit harkita aluehallintoviraston puoleen kääntymistä. Turhia kanteluja tulisi kuitenkin välttää, joten keskustelun puhumalla tai kirjoittamalla pitäisi olla ensisijainen tapa yrittää ratkaista ongelma. Jos se ei kuitenkaan riitä saamaan muutosta aikaan, voit kannella aluehallintovirastoon tai ilmoittaa sinne ongelmasta vapaamuotoisemmin.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos päiväkodissa on ollut syrjintää. Hänen toimistostaan voi saada neuvontaa, sovinnon edistämistä ja oikeudellista avustamista syrjintätapauksissa. Myös sinne voi tehdä kantelun, mutta ainoastaan tapauksesta, josta ei ole kanneltu muualle.

Jos päiväkoti on syrjinyt lasta tai perhettä, heillä on oikeus saada hyvitys palvelun tarjoajalta. Hyvitystä voi vaatia käräjäoikeudessa.

Yhdenvertaisuuslain 23§ ja 26§

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta valvoo yhdenvertaisuuslain noudattamista. Se voi kieltää jatkamasta tai uusimasta syrjintää tai vastatoimia ja asettaa päätöksen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon ja tuomita sen maksettavaksi. Lautakunta voi määrätä asianomaisen ryhtymään kohtuullisessa määräajassa toimenpiteisiin yhdenvertaisuuslaissa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi. Syrjintää kokenut voi tehdä hakemuksen lautakunnalle sen verkkosivulla. Hakemus jätetään tutkimatta, jos asia on vireillä tai tulee vireille muussa viranomaisessa.

Hakemus yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle