päivitetty: 01.09.2016 19.27

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Kaikkien Suomen koulujen on laadittava yhdenvertaisuussuunnitelma 1.1.2017 mennessä. Niiden on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämisvelvollisuus koskee kaikkia yhdenvertaisuuslaissa mainittuja syrjintäperusteita eli myös uskonnon, vakaumuksen ja mielipiteen perusteella tapahtuvan syrjinnän ehkäisemistä.

Kantelupukki.fi-palveluun tulee paljon avunpyyntöjä, kun uskonnottomia oppilaita on syrjitty koulussa vakaumuksen vuoksi. Erityisesti koulujen järjestämät uskonnolliset tilaisuudet johtavat niihin osallistumattomien oppilaiden syrjintään. Myös elämänkatsomustiedon oppitunnit on usein järjestetty syrjivästi. Yhdenvertaisuussuunnitelmaan olisi siksi hyvä kirjoittaa yksityiskohtaisia ohjeita menettelytavoiksi näissä asioissa, jotta siitä olisi konkreettista hyötyä käytännössä. Suunnitelma on hyödytön, jos se on pelkkää sanahelinää kauniista periaatteista yleisellä tasolla.

Suunnitelmaa tehtäessä voitaisiin miettiä, miltä lapsesta tuntuu esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa, ja mitä voitaisiin tehdä niiden välttämiseksi:

– Kirkkokäynti kuuluu koulun ohjelmaan, ja kaikkien oletetaan osallistuvan. Poikkevat oppilaat erotetaan kavereistaan ja määrätään yhteen luokkaan tappamaan aikaa ilman järkevää toimintaa, eivätkä he pääse vastaavalle retkelle.

– Seurakunnan päivänavaus kuuluu keskusradiosta kaikkiin luokkiin. Poikkeavat oppilaat määrätään kävelemään viideksi minuutiksi tilaan, johon se ei kuulu, ja sitten yleisten tiedotusten aikana omaan luokkaan, jossa kaikki muut istuvat paikoillaan, ja oppitunti onkin jo alkanut.

– Koulun joulujuhla on joulukirkon yhteydessä. Uskonnottomat ja toisuskoiset oppilaat hakevat todistuksensa koulun kansliasta ja jäävät juhlaa paitsi.

ET-tunti loppuu hyppytunnin vuoksi niin myöhään, että kaikki kaverit ovat jo lähteneet ja lapsi joutuu kävelemään yksin kotiin.

Lapsille on tärkeää saada olla yhdessä kavereiden kanssa ja tuntea olevansa yksi heistä. Jokaisella oppilaalla on oikeus tuntea olevansa samanarvoinen osa kouluyhteisöä. Lasten erottelu koulun ”normaaliin” toimintaan osallistuviin ja siitä pois jääviin ”poikkeaviin” on leimaavaa ja altistaa kiusaamiselle. Jos koulu haluaa järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, siellä olisi hyvä miettiä, miten ne voitaisiin järjestää kaikkien kannalta hienotunteisesti. Yhdistyksemme auttaa mielellään ratkaisujen etsimisessä.

Myös oppilaille ja heidän huoltajilleen on varattava mahdollisuus tulla kuulluiksi yhdenvertaisuuden edistämistoimenpiteistä. Kun suunnitelma on valmis, koulun kannattaa kouluttaa koko henkilökunta niin, että kaikki osaavat toimia sen mukaisesti ja jokaisen oppilaan vakaumusta kunnioittaen.