Yleistä
Kirkkokäynnit
Hartaustilaisuus koululla
Uskonnolliset päivänavaukset
Seurakunnan järjestämät retket
Konsertit ja muut esitykset
päivitetty: 15.10.2023 20.39

Vaihtoehtotilaisuuksia

VINKKEJÄ VAIHTOEHTOISTEN TILAISUUKSIEN OHJELMAKSI KOULUISSA

Yleistä

Koulun uskonnollisten tilaisuuksien aikana järjestettävissä vaihtoehtoisissa tilaisuuksissa pitäisi olla mielekästä ohjelmaa, joka on uskonnollista sisältöä lukuun ottamatta luonteeltaan ja tavoitteiltaan mahdollisimman samankaltaista kuin siinä tilaisuudessa, jonka tilalla muuta toimintaa järjestetään.

Tilaisuuden pitäisi siis olla ulkoasultaan ja hengeltään mahdollisimman samankaltainen uskonnollisuutta sisältävän ohjelman kanssa.

  • Jos uskonnollinen tilaisuus on kirkossa tai muuten muualla kuin koulussa, vaihtoehdonkin pitäisi olla retki koulun ulkopuolelle.
 • Jos uskonnollinen tilaisuus on koulun juhlasalissa, vaihtoehtokin voisi olla jossakin muualla kuin tavallisessa luokkahuoneessa.

Koululla ei ole velvollisuutta järjestää uskonnollisia tilaisuuksia. Jos koululle on mahdollista viedä kaikki oppilaat kirkkoon, on sille oltava mahdollista järjestää myös vaihtoehtoinen tilaisuus retkenä. Kirkon läheisyydessä saattaa olla retkikohteita, jolloin kaikki oppilaat voisi kuljettaa samaan paikkaan.

Jos koulussa koetaan, että vaihtoehtoisten tilaisuuksien järjestäminen uskonnollisten tilaisuuksien kanssa samankaltaisina on liian vaivalloista, se voi järjestää uskonnolliset tilaisuudet täysin vapaaehtoisina koulupäivän päätyttyä. Silloin oppilaat, jotka eivät osallistu, voivat lähteä kotiin. Koska koululla ei ole velvollisuutta järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, se voi jättää sellaisten järjestämisen kokonaan seurakunnalle ja ainoastaan tiedottaa mahdollisuudesta osallistua vapaa-aikana seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin. Niin koulu välttyy vaihtoehtoisten tilaisuuksien järjestämiseltä.

Kirkkokäynnit

Koulun järjestämien joulu-, pääsiäis-, kevät- ym. kirkkojen vaihtoehdon ei välttämättä tarvitse olla viihdyttävä, koska kirkkokaan ei ole. Ohjelma voisi olla arvokasta ja kulttuuriperintöön nojaavaa taikka muista kulttuureista opettavaa. Jos osallistujia on niin paljon, etteivät he mahdu yhteen museoon tms., koulu voi tarjota useampia vaihtoehtoja valittaviksi. Ehdotuksia:

  • Opastettu kierros taidemuseossa tai -näyttelyssä
  • Opastettu kierros paikkakunnan historiallisessa tai muussa museossa tai näyttelyssä
  • Jouluna museossa kerrotaan esikristillisistä joulunaikaisista perinteistä
  • Vierailu järjestön tai yhdistyksen tiloihin kuulemaan sen esittely (avustus-, kehitysapu-, ihmisoikeusjärjestö, luonto- tai harrastusyhdistys…)
  • Retki paikkakunnan kirjastoon, jonka henkilökunnalta tarinatuokio, esittely tai lainausvinkkejä
  • Kävelyretki, jossa kerrotaan paikkakunnan historiasta – apua voisi pyytää paikalliselta kotiseutuyhdistykseltä
  • Luontopolun kiertäminen oppaan johdolla tai muu luontoretki, tai kynttilärata metsässä
  • Luontoliiton ympäristökasvatuksessa käytettävä materiaali löytyy  täältä
  • Suomen Ladun sivuilta löytyy vinkkejä hämärän ajan ulkoiluun ja leikkeihin
  • Ulkoilutapahtuma partiolippukunnan kanssa
  • Pääsiäiskirkon sijaan retki luontoon pajunkissoja tai koivun oksia keräämään
  • Joulu- tai muu konsertti
  • Tutustuminen teatteriin
  • Vierailu päiväkotiin lapsia leikittämään, esim. perinneleikkituokio taikka muiden kulttuurien leikkejä tai lauluja vetämään
 • Vierailu vanhuskeskukseen jututtamaan vanhuksia, keskustelemaan menneistä ajoista, pitämään laulutuokio tai ulkoiluttamaan vanhuksia
 • Vierailu sairaalaan laulamaan
 • Flashmob kauppakeskuksessa, hyvän joulun/kesän toivotus kaikille laulamalla

Hartaustilaisuus koululla

Lukukauden avajais-, adventti- tms. hartauden vaihtoehto voisi olla juhlavammassa tai ainakin erityisemmässä paikassa kuin luokkahuoneessa. Sisältö voisi liittyä aiheeseen, jonka vuoksi uskonnollinen tilaisuus järjestetään:

  • Avajaistilaisuudessa toisiin tutustumista ja esim. kyselyjä joissa vastataan kävelemällä tilan eri laidoille
  • Avajaistilaisuudessa koulun tiloihin tutustumista, mennään paikkoihiin, joissa oppilaat eivät yleensä käy
  • Adventtitilaisuudessa tonttu- ja kuusilaulujen laulamista
  • Adventtitilaisuudessa keskustellaan siitä, miten eri kulttureissa on juhlittu tai juhlitaan talvipäivänseisausta
  • Kerrotaan joulunvieton ja jouluruokien tai joulupukin ja joulukuusen historiasta taikka kekristä
  • Ikkunoiden talvimaalaus piimällä tai hammastahnalla
  • Tähtien tai lumihiutaleiden askartelua ja koulun koristelua niillä
  • Joulukuusen koristeiden askartelua
  • Kynttilöiden tekemistä tai muuta käsityötä
  • Pipareiden, joulutorttujen tms. leipominen, koristelu ja syöminen
  • Tonttutarinan tai joulukertomuksen (esim. Charles Dickens) lukeminen ja glögiä, piparia, tonttulauluja
  • Pääsiäistilaisuudessa alakoulussa virpovitsojen, maalattujen munien tms. askartelua
  • Pääsiäistilaisuudessa keskustellaan siitä, miten eri kulttuureissa on juhlittu tai juhlitaan kevään saapumista
  • Alakoulussa perinne- tai laululeikkejä taikka lauluhetki ja nyyttikestit
  • Perinteisiä suomalaisia leikkejä Perinneleikit Ry:n sivuilla, täällä 
  • Runotunti: selaillaan runokirjoja ja jokainen valitsee yhden, jonka lukee ääneen
  • Tietokilpailu, joka liittyy ajankohtaiseen aiheeseen
  • Tietoisku suomalaisten vanhoista uskomuksista
  • Tutustumista koulun vanhoihin opetusmateriaaleihin ja keskustelu aikojen muuttumisesta
  • Historia-aiheisen TV-ohjelman tai elokuvan katsominen
  • Vierailija järjestöstä tai yhdistyksestä kertoo sen toiminnasta (avustus-, kehitysapu-, ihmisoikeusjärjestö, luonto- tai harrastusyhdistys…)
  • Kansalaisjärjestöistä tilattavista kouluvierailijoista tietoa täältä
  • Luonto-Liitto tarjoaa kouluille kouluvierailijoiden toteuttamia oppitunteja täällä
  • Yläkoululle kouluvierailu Nuorten Akatemiasta täältä
  • VPK:lta koulutusta ensisammutukseen tai ensiapuun
  • Ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä toiminnallisia harjoituksia täällä
  • Haltijan kuiskaus -aktiviteettikortit täältä, liittyvät suomalaiseen luontoon ja vanhoihin uskomuksiin
  • Sopivia osia Skepsis ry:n kalvosarjasta Kysy ja Kyseenalaista, jonka saa täältä
  • Juhlitaan yhdessä! –kirjasta, kirjoittanut Milena Parland, saa vinkkejä monikulttuuristen juhlien järjestämiseen
  • Vanhainkodista vierailijoita keskustelemaan
  • Muusikko, lauluryhmä, runonlausuntaryhmä, taikuri tai sirkustaiteilija koululle esiintymään
  • Levyraati
  • Askartelua (esim. ex-libris)
  • Aarteenetsintää
  • Draamatyöpaja, nukke- tai varjoteatteriesityksen tekeminen
  • Valokuvasuunnistus
 • Lautapelien ja vanhojen pelien pelaamista

ET- ja vähemmistöuskontojen tunneilla voidaan ideoida oppilaiden kanssa tilaisuuden ohjelmaa.

Uskonnolliset päivänavaukset

Päivänavaukset ovat yleensä niin lyhyitä, ettei sellaisen aikana ehdi tekemään muuta kuin käsittelemään yhtä aihetta. Jos seurakunta pitää koululla päivänavauksia ja on ilmoittanut avaustensa aiheet etukäteen, vaihtoehdossa voi olla vastaava sisältö ilman uskontoa. Vaihtoehtoinen päivänavaus voi olla opettajan alustus jostakin ajankohtaisesta aiheesta, ja siitä voidaan keskustella oppilaiden kanssa yhdessä tai ryhmissä.

  • Opettaja voi keskustelun pohjaksi lukea alakoululaisille sadun tai tarinan
  • Isommat oppilaat voivat lukea pohjaksi lehtiartikkelin, tai opettaja voi lukea sellaisen tiivistetysti
  • Voidaan lukea filosofi Michel de Montaignen esseitä osista 1 ja 2
  • SPR:llä on aamunavauksia kouluille täällä
  • WWF:n kokoelma ‘Tarinoita muuttuvalta planeetalta’ täällä
  • Kepa ry:n globaalikasvatukselta aamunavauksia täältä
 • Koulu voi kutsua seurakunnan lisäksi toisenkin vierailijan esim. jostakin järjestöstä pitämään päivänavauksen

Seurakunnan järjestämät retket

Jos koulu tai luokka lähtee seurakunnan järjestämälle retkelle, sen vaihtoehdon on oltava yhtä mieluisa retki. Jos seurakunnan retkellä on vain yksi hartaushetki tms. lyhyt uskonnollinen osuus ja voidaan olla varmoja, ettei muuta uskonnollisuutta ole yhtään, retki voi olla kaikille oppilaille yhteinen niin, että hartaushetken tms. ajaksi on muuta ohjelmaa niille jotka eivät halua osallistua siihen.

Konsertit ja muut esitykset

Hengelliset konsertit, nukketeatteri- ja muut näytelmät ym. uskonnolliset esitykset on parasta järjestää koulupäivän päätteeksi kaikille oppilaille aidosti vapaaehtoisina, koska sellaisille on vaikea järjestää samankaltaista vaihtoehtoa. Ne jotka eivät halua mennä esitystä katsomaan voivat lähteä kotiin.