Lounais-Suomen AVI 18

 

Kantelijan päiväkodista saaman tiedotteen mukaan päiväkodin esikoululaisten kevätjuhla järjestettiin kirkossa. Tilaisuudessa pappi siunasi esikoululaiset koulutielle ja esikoululaiset saivat esikoulutodistuksen. Päiväkodin joulujuhla oli järjestetty kirkossa, jossa pappi oli puhunut ja lapset esittäneet seimikuvaelman sekä laulaneet uskonnollisiksi luokiteltuja lauluja. Kirkossa järjestetylle joulujuhlalle ei ollut vaihtoehtoa. Myös kevätjuhla ja todistusten saanti tapahtui kirkossa. Vaihtoehtoinen todistusten saanti ja kukitus järjestettiin päiväkodissa normaalin hoitopäivän aikana.

Kunnan selvityksen mukaan kirkossa järjestetyt esikoululaisten kouluun siunaaminen ja joulujuhla ovat olleet vapaaehtoisia ja tapahtuneet päivähoitoajan ulkopuolella. Uskonnollisista tilaisuuksista on tiedotettu perheitä hyvissä ajoin etukäteen. Lapset, jotka eivät ole voineet osallistua esikoululaisten siunaamistilaisuuteen, ovat saaneet esiopetustodistuksen ja ruusun päiväkodissa seuraavana päivänä aamupiiritilaisuudessa. Lisäksi kunta mainitsee, että 1.8.2016 voimaan tulevan esiopetussuunnitelman katsomuskasvatukseen on kirjattu:”Koulutielle siunaaminen voidaan järjestää erillisenä tapahtumana, ei kevätjuhlana.”

Päiväkodin johtajan selvityksen mukaan kutsu joulukirkkoon on annettu hyvissä ajoin. Kirkon tapahtumista sekä niiden vapaaehtoisuudesta on kerrottu suullisesti niille perheille, joiden on tiedetty olevan uskonnottomia tai muuhun uskontokuntaan kuuluvia. Kaikille perheille on jaettu kirjalliset ohjeet kevätkirkon tapahtumista. Juhlia ei ole voitu selvityksen mukaan järjestää päivkodissa tilan puutteen vuoksi. Johtajan mukaan sekä joulukirkko että koulutielle siunaamimen kevtkirkossa ovat olleet vuosikymmenien perinne alueen päiväkodeissa. Päiväkodissa on myös järjestetty uskonnottomia tapahtumia, joista johtaja mainitsee päiväkodissa vierailleet tontut ja nukketeatteriesityksen. Lisäksi keväällä yksi lapsiryhmä on osallistunut iltatapahtumaan ja kaksi muuta ryhmä on tehnyt kevätretken.

Aluehallintoviraston mukaan saatu selvitys osoittaa, että osallistuminen joulu- ja keväjuhliin kirkossa ovat olleet vapaaehtoisia. Vaihtoehtoista tunnustuksetonta juhlatilaisuutta ei ole ollut tarjolla. Selvityksestä ilmi käyviä joulu- ja kevätjuhlia ei voida pitää indotrinaation kiellon vastaisina.

AVIn päätöksen mukaan koulutielle siunaamisen voidaan katsoa olevan uskonnon harjoittamista. Päiväkodin joulu- ja kevätjuhlat ovat sisältäneet uskonnon harjoittamista siunauksen muodossa, jolloin päiväkodin olisi tullut järjestää yhdenvertainen vaihtoehto niille, jotka kuuluvat muuhun uskontokuntaan tai ovat uskonnottomia. Joulujuhlan osalta yhdenvertaisuuden turvaavaa tilaisuutta ei oltu järjestetty. Kevätjuhlan osalta todistustenjako- ja kukitustilaisuus muuten normaalissa aamupiirissä ei ole ollut yhdenvertainen vaihtoehto kevätjuhlalle. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että päätöstilaisuudet suunnitellaan siten, että kaikille esikoululaisilla on mahdollisuus osallistua juhlaan uskonnollisesta tai muusta vakaumuksestaan riippumatta. Tämä ei kuitenkaan AVIn mukaan sulje pois uskonnollisten tilaisuuksien järjestämismahdollisuutta.

Aluehallintovirasto toteaa, että päiväkodin joulujuhla on selvityksen perusteella koskenut sekä esiopetusta että varhaiskasvatusta. Asiaa voidaan tarkastella sekä osana varhaiskasvatusta että osana esiopetusta. Riippuen siitä, kummasta on kyse, sovelletaan joko esiopetusta tai varhaiskasvatusta koskevia säännöksiä. Kummassakin tapauksessa on otettava huomioon uskonnonvapaus ja yhdenvertaisuus.

Päiväkodin ja esikoululaisten yhteinen joulujuhla kirkossa ei ole ollut yhdenvertainen lapsia kohtaan, jos sisältö on ollut uskonnollista. Tilaisuuden järjestäminen uskonnollisena joulujuhlana rikkoo AVIn mukaan myös uskonnonvapautta vastaan. Kirkko sisänsä on mahdollinen tila tilaisuuden järjestämiseen mutta tilaisuus ei tällöin saa sisältää uskonnonvapautta loukkaavaa sisältöä.

AVIn mukaan esikoululaisten siunaaminen koulutielle on ollut uskonnon harjoittamista. Jos yhteinen tilaisuus on ollut luonteeltaan uskonnollinen, on esikoululaiset asetettu eriarvoiseen asemaan. Todistusten antamista ei ole yhdenvertaisuuden turvaamiseksi syytä yhdistää koulutielle siunaamiseen. AVIn mukaan on mahdollista tarjota esikoululaisille uskonnollinen siunaustilaisuus ennen kouluun siirtymistä, mutta yhdenvertaisuus edellyttää, että yhteisen kevätjuhlatilaisuuden on sisällöltään oltava sellainen, että kaikilla on mahdollisuus siihen osallistua riippumatta siitä, tunnustavatko uskontoa vai eivät.

AVIn mukaan päiväkodin olisi tullut tiedottaa uskonnollisten tilaisuuksien sisällöstä ja niiden vapaaehtoisuudesta kaikille huoltajille, koska vapaus olla osallistumatta uskonnolliseen tilaisuuteen ja toimitukseen on riippumaton yhdyskunnan jäsenyydestä.

Päätöksessä mainitut oikeuslähteet:
Suomen perustuslaki 6 § ja 11 §
Perusopetuslaki 13 §
OPH:n määräys 22.12.2014 (102/011/2014)
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet kohdat 2.3 ja 4.3
OPH:n määräys 18.10.2016 (39/011/2016) kohdat 2.1, 2.4, 3.1, 4.5
Varhaiskasvatuslaki 2a § ja 7b §
Eduskunnan apulaisoikeusasiemiehen päätös 26.6.2014 (4412/4713)
OPH:n ohje 3/012/2014 (päivitetty 12.5.2016)
Perustulakivaliokunnan mietintö PeVM 2/2014 vp