Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 16

Kantelun mukaan 1-2 luokkalaisille ja heidän huoltajilleen järjestetty joulujuhla oli uskonnollinen tilaisuus. Tilaisuuden luonteesta ei etukäteen informoitu huoltajia eikä tilaisuudelle ollut vaihtoehtoa. Juhlassa oli laulettu uskonnollisia kappaleita ja virren 21 säkeistö ”Nyt jumalalle kunnia…” laulettiin seisten. Kantelussa todettiin myös oppitunneilla olleen uskonnollista sisältöä. Ruokarukous luetaan päivittäin, paitsi jos luokalla on kirkkoon kuulumattomia oppilaita.

Rehtorin selvityksen mukaan kirkkoon kuulumattomien oppilaiden huoltajilla ei ollut Wilmassa käydyn viestittelyn perusteella estettä osallistua joulujuhlaan. Muussa tapauksessa koulu olisi sopinut poikkeusjärjestelyistä. Rehtori toteaa, että joulujuhlassa oli myös ohjelmaa, jossa ei ollut uskonnollista sisältöä. Selvityksen mukaan luokanopettajat olivat tehneet huoltajille ennakkotiedustelun joulukuvaelmaan osallistumisesta. Rehtorin mukaan juhlalle olisi järjestetty vaihtoehto, jos yksikin huoltaja olisi sitä pyytänyt.

Rehtorin mukaan opetus koulussa ei ollut tunnustuksellista. Juhliin liittyviä virsiä oli jouduttu musiikin tunneilla harjoittelemaan, koska soittotaitoisia opettajia oli koulussa vain muutama. Virsien harjoittelun ajaksi kirkkoon kuulumattomille oli muuta ohjelmaa.

Ruokarukouksia ei rehtorin selvityksen ja ohjeistuksen mukaan koululla pidetä.

Päätöksessään aluehallintovirasto toteaa, että annetun selvityksen perusteella koulun joulujuhlaa ei voida pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena. Oppilas ei ole kuitenkaan velvollinen osallistumaan uskonnolliseen tilaisuuteen, vaan hänelle on tarjottava vaihtoehtoista mielekästä toimintaa.

Aluehallintoviraston mukaan on mahdollista ettei oppilaiden vanhemmilla ole ollut riittävän yksityiskohtaista tietoa joulujuhlan sisällöstä. Tämän takia huoltajat eivät ole ilmoittaneet, etteivät lapset osallistuisi juhlaan. AVIn mukaan koulu ei ole onnistunut tiedottamisessa parhaalla mahdollisella tavalla. Päätöksessä viitataan tässä yhteydessä OPH:n ohjeeseen ja Perustuslakivaliokunnan mietintöön.

Vaikka rehtorin selvityksen mukaan opettajia on ohjeistettu olemaan pitämättä ruokarukouksia, on rehtorin tehtävä valvoa, että ohjeistusta noudatetaan.

Päätöksessä mainitut oikeuslähteet:
Suomen perustuslaki 11 §
Perusopetuslaki 3 §
Perustuslakivaliokunnan mietintö (PEVM 2/2014 ja 10/2002)
OPH:n ohje (2/012/2014)