Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 20

(valvonta-asia)
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon saapuneen ilmoituksen mukaan päiväkodissa ei järjestetty vaihtoehtoista toimintaa seurakuntaan suuntautuneen retken ajaksi. Seurakunnan järjestämän pääsiäisvaelluksen ajaksi järjestettiin vaihtoehto mutta kaikki uskonnottomat lapset eivät mahtuneet siihen mukaan.

Aluehallintoviraston mukaan päiväkodin olisi pitänyt tarjota retken ja pääsiäisvaelluksen ajaksi vaihtoehtoista toimintaa. Päätöksen mukaan tulevaisuudessa varhaiskasvatuksessa tulee varmistaa kaikkien varhaiskasvatuksessa olevien lasten mahdollisuudet osallistua erilaiseen toimintaan. Aluehallintovirasto korostaa, että myös huoltajien osallisuudesta huolehditaan ja lapsille sekä huoltajille on järjestettävä säännöllisesti mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin.

Kaupungin selvityksen mukaan seurakuntaan suuntautuneesta retkestä oltiin tiedotettu viikko ennen retkeä mutta korvaavaa toimintaa ei oltu järjestetty. Pääsiäisvaellukselle osallistui ko. päiväkoti. Kaikki halukkaat pääsivät mukaan mutta päiväkodilla ei ollut vaihtoehtoista ohjelmaa uskonnottomille. Kaupunki ilmoitti, että tulevaisuudessa korvaavaa toimintaa tullaan järjestämään ja lisäksi huoltajien kanssa voidaan yhdessä arvioida, mikä on suunniteltua ohjelmaa vastaavaa päiväkodilla toteutettavaa toimintaa. Seurakuntaan suuntautuvien retkien osalta tullaan varmistamaan, että ne sopivat kaikille ja tarvittaessa järjestetään korvaavaa ohjelmaa.

Päätöksessä mainitut oikeuslähteet:
Varhaiskasvatuslaki 2 a §, 7 a §, 7 b §, 9 §, 9 a §
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet