21.05.2015
12.05.2015

Kantelupukki-palvelu todistanut tarpeellisuutensa

21.05.2015

Uskonnottomien ja Vapaa-ajattelijoiden tammikuussa lanseeraaman Kantelupukki.fi-verkkopalvelun tähän asti tekemistä kanteluista viiteen on saatu päätökset aluehallintovirastoista. Keskeiset kohdat AVI:en päätöksissä käsittelevät tiedottamista ja sisältöä koskien uskonnollisia tilaisuuksia sekä näiden vaihtoehtona järjestettäviä tilaisuuksia.

Päätöksiä ovat tehneet Lounais-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastot. AVIt ovat jokaisen kantelun johdosta antaneet kouluille toimintaohjeita. Yksikään kantelu ei näin ollen ole ollut aiheeton.

Kaikissa ratkaisuissa painotetaan koulun velvollisuutta tiedottaa huoltajille uskonnollisista tilaisuuksista, näille vaihtoehtoisista tilaisuuksista sekä molempien tilaisuuksien sisällöstä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä todetaan, että uskonnolliselle tilaisuudelle vaihtoehtoisena järjestettävä toiminta tulee määritellä opetuksen järjestäjän kouluja koskevassa lukuvuosittaisessa opetussuunnitelmaan perustuvassa suunnitelmassa.

Päätöksissä todetaan, että uskonnollisille tilaisuuksille vaihtoehtoisen toiminnan tulee olla opetussuunnitelman mukaista ja uskonnollista sisältöä lukuun ottamatta samantapaista kuin se, minkä vaihtoehtona tämä järjestetään. Tämä tarkoittaa sitä, että sisällön on oltava yhtä juhlavaa tai viihdyttävää eikä esimerkiksi läksyjen teettäminen tai muu vastaava “oppilaan säilyttäminen” ei ole päätösten mukaan tällaista toimintaa.

Päätösten mukaan koulujen perinteisten vuosittaisten juhlien tulisi olla sisällöltään sellaisia, ettei vaihtoehtoista juhlaa tarvitsisi järjestää eikä kenenkään tarvitsisi olla pois uskonnollisen vakaumuksen takia. Lisäksi oppilaiden yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että lukukausien päätöstilaisuuksia ei järjestetä uskonnollisina tilaisuuksina.

Kanteluiden ohella Kantelupukki on saanut huoltajilta ja oppilailta yli 20 tiedustelua, jotka kaikki liittyvät siihen, miten kouluissa uskonnollisia tilaisuuksia järjestetään. Osa tilanteista on korjautunut jo sillä, että olemme olleet yhteydessä asianomaisiin kouluihin.

-Olemme iloisia siitä, että epäkohtia on paljastunut näin vähän ja toivomme että vähyys ei johdu siitä, ettei epäkohtia uskalleta tuoda esille, toteaa Kari Hännikäinen Kantelupukin taustavoimista.
– Lisäksi olemme iloisia myös siitä, että olemme saaneet auttaa näiden epäkohtien ratkaisemisessa. Tämä tuo meille tarmoa auttaa asioiden hoidossa myös tästä eteenpäin.

Kantelupukki.fi -sivusto neuvoo ja auttaa kansalaisia uskonnonvapauteen liittyvissä kouluja ja päiväkoteja koskevissa asioissa. Sivuston tarkoituksena on auttaa paitsi niitä oppilaita ja näiden huoltajia myös niitä opettajia, jotka kokevat koulun tai päiväkodin uskonnon harjoittamiseen liittyvät käytännöt ongelmallisina.

Koulujen juhlien oltava kaikille oppilaille yhteisiä

12.05.2015

Kantelupukki.fi-verkkopalvelu on jo saanut aluehallintovirastoilta päätöksiä kouluista tekemiinsä kanteluihin. Lounais-Suomen aluehallintoviraston antamien päätösten mukaan koulujen lukukausien päätöstilaisuuksien ei pitäisi olla uskonnollisia tilaisuuksia.

Kantelupukille on tullut useita avunpyyntöjä, kun koulun joulu- tai kevätjuhlat on järjestetty kirkossa tai ne ovat olleet hyvin uskonnolliset. Uskonnottomat ja toisuskoiset oppilaat, jotka eivät ole halunneet tällaisiin juhliin osallistua, ovat saattaneet joutua hakemaan todistuksensa jälkikäteen kansliasta. Kouluissa ei ole ymmärretty, että tällaiset järjestelyt ovat vähemmistöoppilaita syrjiviä.

Koulujen juhlat ovat usein hyvin perinteisiä, ja niihin saattaa sisältyä paljon kristillistä ohjelmaa. Opetushallituksen mukaan juhliin saa sisältyä joitakin uskontoon viittaavia elementtejä, kuten yksi virsi. Aluehallintoviraston päätösten mukaan juhlat eivät kuitenkaan saisi olla varsinaisia uskonnollisia tilaisuuksia, joiden aikana olisi tarpeellista järjestää vaihtoehtoista ohjelmaa. Juhlien tulisi sisällöltään olla sellaisia, ettei kenenkään tarvitse olla pois koulun juhlista uskonnollisen vakaumuksensa takia.

– Toivomme kaikkien koulujen järjestävän tulevat kevätjuhlat sellaisiksi, että ne ovat kaikkien oppilaiden ja perheiden kannalta iloinen yhteisöllinen tapahtuma eikä joidenkin mieltä pahoiteta voimakkaalla uskonnollisuudella tai syrjimisellä, toteaa Uskonnottomat Suomessa ry:n puheenjohtaja Kaisa Robbins.

Kantelupukki on Helsingin ja Tampereen vapaa-ajattelijayhdistysten sekä Uskonnottomat Suomessa ry:n ylläpitämä verkkopalvelu osoitteessa Kantelupukki.fi. Siellä kerrotaan, miten koulujen ja päiväkotien tulisi lain mukaan toimia juhlia ja uskonnollista ohjelmaa järjestäessään, ja myöskin mitä voi tehdä, jos koulu tai päiväkoti ei toimi näin.