päivitetty: 01.12.2017 19.02

Tietosuojalauseke

Tietosuojalauseke
Kantelupukki.fi -verkkopalvelun tietosuojalauseke 1.12.2017
1. Yleistä tietosuojalausekkeesta
kantelupukki.fi-työryhmä (jäljempänä ’Palvelun tuottaja’) on sitoutunut suojaamaan ylläpitämänsä Kantelupukki.fi -verkkopalvelun (jäljempänä ’Palvelu’) käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön ja viranomaisten määräysten, sellaisina kuin ne kulloinkin Palvelun tuottajaa velvoittavat, mukaisesti.
Käyttämällä Palvelua käyttäjä (jäljempänä ’Käyttäjä’) hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen sisältämät ehdot (jäljempänä ’Ehdot’). Mikäli Käyttäjä ei hyväksy ehtoja, Käyttäjän tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö.

2. Kerättävät tiedot
Palvelu ei kerää henkilötietoja. Kantelulomakkeelta kerätään ainoastaan kantelun kohteen nimi sekä kunta. Lomakkeen täyttäminen ja lähettäminen valmistaa sähköpostin, joka saapuu Palvelun tuottajan sähköpostiin. Tiedoista ei muodostu rekisteriä.
Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot:
• tunnistetun Käyttäjän palvelun Käyttöön liittyvät tiedot kuten Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
• evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätyt tiedot kuten Käyttäjän selailema sivu, sivu, jolta Käyttäjä on siirtynyt Palveluun, päätelaitteen malli, yksilöllinen laite- tai evästetunniste, kommunikaatiokavana (pöytäkone, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto, näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
• Kaikki muu tieto, jonka Käyttäjä syöttää tai lataa Palveluun (esim. tiedot, jotka Käyttäjä syöttää verkkokaavakkeeseen tai valokuva, jonka Käyttäjä lataa Palveluun)

3. Kerättävien tietojen lähteet
Käyttäjästä kerättävien henkilötietojen pääasialliset lähteet ovat
• Käyttäjän itse Palvelun käyttämisen yhteydessä antamat tiedot
• näissä Ehdoissa kuvattujen tekniikoiden kautta saadut tiedot Palvelun käyttämisestä

4. Tietojen keräämisen tarkoitus
Palvelun tuottaja kerää henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka voidaan jaotella seuraavasti:
• Palvelun hallinta, toiminta, ylläpito ja parantaminen
• Palvelun sekä siihen liittyvien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja yksilöiminen
• kysymyksiin vastaaminen ja pyyntöjen toteuttaminen
• muu viestintä Käyttäjän kanssa
• Palvelun tuottajan laillisten velvollisuuksien täyttäminen
• muut Käyttäjän valtuuttamat tarkoitukset
• muut soveltuvan lainsäädännön mukaiset käyttötarkoitukset

5. Henkilötietoja säilytys
Palvelun tuottaja ei säilytä henkilötietoja.

6. Henkilötietojen käsittely
Sivusto ei käsittele henkilötietoja.

7. Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei luovuteta.

8. Henkilötietojen suojaaminen
Koska palvelu ei kerää henkilötietoja, niitä ei suojata.

9. Evästeiden käyttö
Evästeet (’cookies’) ovat pieniä selaimen Käyttäjän päätelaitteelle tallentamia tiedostoja, jotka sisältävät yksilöllisen tunnisteen, joka avulla Palvelun tuottaja voi tunnistaa Käyttäjän ja laskea Palvelussa vierailleet selaimet.
Palvelun tuottaja voi kerätä Käyttäjän päätelaitetta ja Palvelun käyttöä koskevia tietoja evästeiden ja muiden tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston hyödyntämisen, avulla.

10. Kolmansien tahojen tiedonkeruu
Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Palveluun liittyviä Palvelun ulkopuolia tahoja kuten mittaus- ja seurantapalvelujen tarjoajia sekä niin sanottujen yhteisöliitännäisten, kuten Facebookin, Twitterin ja Google+:n tarjoamien liitännäispalvelujen, tarjoajia.
Koska edellä mainittujen kolmansien osapuolten palvelut perustuvat, niiltä osin kuin niitä kulloinkin tarjotaan tai hyödynnetään Palvelun yhteydessä, tiedonsiirtoon Palvelun ja kyseisen kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun välillä, on mahdollista, että tällainen kolmas osapuoli pystyy keräämään tietoa Käyttäjästä muun ohella asentamalla evästeitä Käyttäjän päätelaitteelle.
Palvelun tuottaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan sopimusjärjestelyin varmistumaan siitä, että tällaiset kolmannet tahot noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä.

11. Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet

Tietojen tarkastaminen: Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot sekä vaatia käsittelyn kannalta virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua, poistamista tai täydentämistä ilmoittamalla siitä posti@kantelupukki.fi.
Evästeiden estäminen: Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden estäminen voi vaikuttaa Käyttäjän käyttökokemukseen.
Evästeiden tyhjentäminen: Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimensa asetuksista. Evästeiden tyhjentäminen voi vaikuttaa Käyttäjän käyttökokemukseen.

12. Tietosuojalausekkeen muuttaminen
Palvelun tuottaja pyrkii jatkuvasti kehittämään Palvelua, mistä voi aiheutua muutostarpeita koskien näitä Ehtoja. Muutostarpeita voi nousta myös lainsäädännöstä ja viranomaisten määräyksistä.
Palvelun tuottajalla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja. Ehtojen muutoksesta ilmoitetaan Palvelussa. Palvelun tuottaja kehottaa Käyttäjää tutustumaan säännöllisesti Ehtojen sisältöön.
Palvelun käytön jatkaminen uusien Ehtojen julkaisun jälkeen katsotaan muutettujen Ehtojen hyväksymiseksi.

13. Yhteydenotot
Pyydämme Käyttäjää ensisijaisesti osoittamaan näihin ehtoihin liittyvät yhteydenotot sähköpostilla osoitteeseen posti@kantelupukki.fi.