Lounais-Suomen AVI 7

Kantelun mukaan varsinaissuomalaisessa koulussa ei oltu tiedotettu etukäteen seurakunnan aamunavauksista, eikä oppilaille ollut varattu mahdollisuutta kieltäytyä osallistumasta tilalisuuteen.  Lisäksi syyslukukauden päätöstilaisuus oltiin pidetty kirkossa ilman korvaavaa ohjelmaa. Vain Jehovan todistajat oltiin vapautettu tilaisuudesta.

Koululautakunnan selvityksen mukaan oppilaan huoltaja voi tehdä kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tai tarpeen mukaan ilmoituksen siitä, osallistuuko oppilas uskonnollisiin tilaisuuksiin vai ei ja oppilasta koskevista yksilöllisistä järjestelyistä voidaan sopia. Koulun toiminnasta tiedotetaan Wilman välityksellä sekä vanhempaintilaisuuksien ja -varttien yhteydessä. Juhlatilaisuuksista ilmoitetaan hyvissä ajoin.

Kantelija toteaa vastineessaan, ettei tapauksessa selviä, miten koulut tiedottavat uskonnollisista tilaisuuksista ja niille vaihtoehtoisista tilaisuuksista ja että koulut pitävät uskonnollista tilaisuutta pääsääntöisenä ohjelmana.

Päätöksessään aluehallintovirasto korostaa, että koululla on aktiivinen velvollisuus tiedottaa kaikesta koulun toiminnasta. Lisäksi aluehallintovirasto korostaa koulun velvollisuutta järjestää vaihtoehtoista ohjelmaa oppilaille, jotka eivät osallistu uskonnollista ohjelmaa sisältäviin tilaisuuksiin. Oppilaiden yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että lukukausien päätöstilaisuuksia ei järjestetä uskonnollisina tilaisuuksina.