Kantelupukki kantelee nyt myös päiväkodeista

06.03.2015

Uskonnottomien ja vapaa-ajattelijoiden Kantelupukki.fi-verkkopalvelu auttaa nyt tekemään helposti kantelun päiväkodista. Tämä mahdollisuus on lisätty sinne aikaisemman koulukanteluita tekevän osan rinnalle. Monilta vanhemmilta on tullut palautetta, että päiväkodeissa edelleen ilmenee pyrkimystä kasvattaa lapsia kristilliseen uskoon. Kantelupukki.fi-sivuston avulla voi helposti kannella päiväkodista, jonka uskontokasvatus ei ole säännösten mukaista.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja teki 26.6.2014 ratkaisun, jonka mukaan päiväkodeissa olisi noudatettava samoja uskonnonvapauteen kuuluvia periaatteita kuin kouluissa. Vanhempien on saatava päättää, millaisen vakaumuksen pohjalta heidän lastaan kasvatetaan päiväkodissa. Tämä tarkoittaa, että heillä on oltava todellinen ja aito vapaus valita, osallistuuko lapsi uskonnollista ainesta sisältäviin tilaisuuksiin. Päiväkoteja koskee indoktrinaation kielto ja julkisen vallan neutraalisuuden vaatimus vastaavasti kuin kouluja.

Kantelupukki.fi:n avulla on mahdollista lähettää viestejä anonyymisti päiväkodeille, kouluille ja kunnille, jos vanhemmista tai lasten opettajista tuntuu, että lapsia kasvatetaan uskontoon vastoin vanhempien tahtoa. Monet eivät uskalla valittaa asioista omalla nimellään, koska pelkäävät lapsen joutuvat muuten syrjinnän kohteeksi, ja opettajat pelkäävät syrjintää työnantajansa taholta.

Jos viestiminen päiväkodin ja kunnan kanssa ei riitä korjaamaan tilannetta, Kantelupukki.fi:n avulla voi tehdä myös anonyymin kantelun aluehallintovirastoon. Kantelupukki on tehnyt anonyymin kantelun jo muutamasta koulusta.

Kantelupukki on Helsingin ja Tampereen vapaa-ajattelijayhdistysten sekä Uskonnottomat Suomessa ry:n ylläpitämä verkkopalvelu osoitteessa Kantelupukki.fi. Siellä kerrotaan, miten koulujen ja päiväkotien tulisi lain mukaan toimia uskonnollista ohjelmaa järjestäessään, ja myöskin mitä voi tehdä, jos koulu tai päiväkoti ei toimi näin.