Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 3

Kantelu koski uskonnollisten tilaisuuksien järjestämistä keskisuomalaisessa koulussa. Kantelussa mainittiin mm. syysmessun olevan pakollinen muille paitsi elämänkatsomustiedon opiskelijoille. Lisäksi kantelu koski elämänkatsomustiedon opiskeluun liittyvää tiedottamista kouluun ilmoittautumisen yhteydessä ja seurakunnan toimintaa koulussa.

Kyseisen kunnan selvityksen mukaan osallistumisesta uskonnollisiin tilaisuuksiin kysytään kouluun ilmoittautumisen yhteydessä sekä jokaisen lukuvuoden alussa. Lisäksi kouluun ilmoittautumisen yhteydessä huoltajilta kysytään, miten he haluavat lapsensa opetuksen järjestettäväksi, mikäli lapsi ei kuulu ev.lut. seurakuntaan.

Aluehallintoviraston ratkaisun mukaan opetuksen järjestäjän tulee tarjota oppilaiden vanhemmille lukuvuoden aikana informaatiota uskonnollisista tilaisuuksista ja niille vaihtoehtoisesta toiminnasta sekä näiden sisällöstä. Muilta osin kantelu ei antanut aluehallintoviraston mukaan aihetta enempiin toimenpiteisiin. Virasto mm. katsoi, että kouluunilmoittautumislomake on selkeä ja informatiivinen.