Lounais-Suomen AVI 9

Kantelun mukaan lounaissuomalaisessa koulussa oli järjestetty kaikille oppilaille tarkoitettuja uskonnollisia tilaisuuksia eikä näille oltu tarjottu vaihtoehtoa. Esimerkkinä oli mainittu pellon siunaaminen. Kantelun mukaan koulun tapa tiedottaa uskonnollisista tilaisuuksista painostaa kaikkia oppilaita osallistumaan niihin, koska niitä pidetään oletusarvoisena ohjelmana, josta ei voi jäädä pois ilmoittamatta tätä erikseen. Kantelun mukaan aito valinnan vapaus edellyttäisi vaihtoehtojen esittämistä saman arvoisena. Aidon valinnan voi tehdä vain silloin kun molempien tilaisuuksien sisältä on tiedossa.

Koulun rehtorin mukaan vaihtoehtoista ohjelmaa tarjotaan ja vanhempia informoidaan sekä Wilman vuosisuunnitteluosioon kirjatussa ohjeistuksessa myös koulutyön alussa järjestettävässä vanhempain illassa. Huoltajille, joilla ei ole Wilmaa käytössään, ilmoitetaan asiasta kirjallisesti. Vanhempia kehotetaan ilmoittamaan Wilma-lomakkeissa, osallistuvatko lapset uskonnollisiin tilaisuuksiin.

Aluehallintovirasto totesi, että kantelijan ja selvitysten antajien kertomukset ovat ristiriidassa siltä osin, kun kyse on siitä järjestetäänkö oppilaille vaihtoehtoista toimintaa uskonnollisten tilaisuuksien rinnalle eikä AVI voi näin ollen ottaa asiaan enemmälti kantaa. AVI katsoi, ettei asiassa ole ilmennyt lain vastaista menettelyä ja että uskonnollisista tilaisuuksista ja niiden vaihtoehtoisista tilaisuuksista tiedottaminen on sinänsä ollut lain ja OPH:n ohjeen mukaista.

AVI korostaa myös koulun velvollisuutta järjestää vaihtoehtoista ohjelmaa oppilaille, jotka eivät osallistu uskonnollista ohjelmaa sisältäviin tilaisuuksiin. Lisäksi oppilaiden yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että lukukausien päätöstilaisuuksia ei järjestetä uskonnollisina tilaisuuksina.