23.02.2015
02.02.2015

Kantelupukki on saanut kovaa kritiikkiä

23.02.2015

 

Uskonnottomien ja vapaa-ajattelijoiden tammikuussa lanseeraamaa Kantelupukki.fi-verkkopalvelua on kritisoitu rankasti sille lähetetyssä palautteessa ja julkisuudessa esiintyneissä kommenteissa. Sitä on verrattu Stasiin ja Isikseen. Sitä on pidetty fundamentalistisena, vainon kaltaisena, lapsellisena, fanaattisena sekä uskonsodan julistavana. Kantelupukki.fi:ssä neuvotaan, mitä voi tehdä, jos koulu tai päiväkoti ei noudata säännöksiä uskonnollista ohjelmaa järjestäessään. Uskonnottomilta palvelu on saanut erittäin myönteistä palautetta.

Palvelu on suunnattu uskonnottomille. Sen ensisijaisena tarkoituksena on tarjota tietoa. Sivuille on koottu linkit keskeisiin asiaa koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin, säädöksiin ja viranomaisohjeisiin. Näin ne löytyvät helposti yhdestä paikasta. Vaikka palvelun lähestymistapa on uskonnoton, on tieto myös uskonnollisten ja opetuksen järjestäjienkin käytettävissä.

Palvelu tarjoaa vertaistukea. Uskonnonvapauteen liittyvät tilanteet ovat herkkiä, ja usein voi olla helpottavaa jo pelkästään päästä kertomaan kokemastaan. Jos vääräksi kokemaansa asiaan haluaa muutosta, Kantelupukki.fi neuvoo, miten asiassa kannattaa toimia. Palvelu ei kannusta välittömään kantelemiseen vaan keskustelemaan opettajan, rehtorin ja kunnan viranomaisen kanssa. Mikäli keskusteluista huolimatta asiaa koskevaan erimielisyyteen ei saada ratkaisua, Kantelupukki.fi -sivusto neuvoo, miten asiassa tämän jälkeen voi edetä.

Julkiset koulut ja päiväkodit ovat viranomaisen asemassa. Niiden on noudatettava lakia. Mikäli viranomainen ei menettele lain mukaisesti, voi sen toiminnasta tehdä kantelun sitä valvovalle ylemmälle viranomaiselle. Esimerkiksi terveydenhuollossa saadusta huonosta hoidosta voi tehdä kantelun aluehallintovirastoon tai Valviraan. Jotkut uskovaiset näyttävät kokevan hyökkäyksenä kristinuskoa vastaan sen, että Kantelupukki.fi neuvoo uskonnottomia näiden uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi.

Kantelupukki.fi -sivusto neuvoo ja auttaa kansalaisia uskonnonvapauteen liittyvissä kouluja ja päiväkoteja koskevissa asioissa vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi Suomen Potilasliitto ja muut edunvalvontayhdistykset omissa asioissaan. Sivuston tarkoituksena on auttaa paitsi niitä oppilaita ja näiden huoltajia myös niitä opettajia, jotka kokevat koulun tai päiväkodin uskonnon harjoittamiseen liittyvät käytännöt ongelmallisina.

Kantelupukki on tehnyt anonyymin kantelun seitsemästä koulusta

02.02.2015

Verkkopalvelu kantelupukki.fi julkistettiin 19.1., ja sen avulla on jo tehty anonyymi kantelu seitsemästä peruskoulusta. Lisäksi on mahdollisesti tehty kanteluita omalla nimellä. Kanteluita on tehty kouluista, joissa kantelua pyytävän henkilön mukaan järjestetään uskonnollisia tilaisuuksia ilman että niistä tiedotetaan koteihin ja ilman että niille järjestetään vaihtoehtoa, ja neljän koulun joulujuhlat olivat kirkossa. Yhdessä kouluista on myös rukoilutettu oppilaita ennen ruokailua. Kantelupyyntöjen lisäksi kahdesta muustakin koulusta on kerrottu viestissä Kantelupukille, että niissä on ollut vastaavanlaisia ongelmia.

Palvelua selvästikin tarvitaan, koska koululaisten vanhemmat ja isovanhemmat haluavat puuttua uskontoon painostamiseen kouluissa, mutta he pelkäävät lapsen joutuvan kärsimään, jos he tekevät sen omalla nimellään. Myös opettajat pelkäävät puuttua rehtorin uskonnonvapautta loukkaavaan toimintaan, koska pelkäävät työpaikkansa puolesta.

Kantelupukki on saanut paljon myönteistä palautetta, mutta myös negatiivista palautetta usealta henkilöltä, jonka mielestä palvelu suuntautuu kristinuskoa vastaan. Heistä jotkut eivät näytä tietävän, että edelleenkin on paljon kouluja, jotka eivät lainkaan tarjoa vaihtoehtoa uskonnolliselle ohjelmalle.

Perustuslakivaliokunnan viimekeväinen kannanotto ja sen johdosta syksyllä uudistetut Opetushallituksen uskonnollisia tilaisuuksia koskevat ohjeet eivät ole korjanneet tilannetta läheskään kaikissa kouluissa. Kantelupukki.fi:n tavoitteena on saada koulut ja päiväkodit toimimaan näiden ohjeiden mukaisesti.

Kantelupukki on Helsingin ja Tampereen vapaa-ajattelijayhdistysten sekä Uskonnottomat Suomessa ry:n ylläpitämä verkkopalvelu osoitteessa kantelupukki.fi. Siellä kerrotaan, miten koulujen ja päiväkotien tulisi lain mukaan toimia uskonnollista ohjelmaa järjestäessään, ja myöskin mitä voi tehdä, jos koulu tai päiväkoti ei toimi näin.