Lounais-Suomen AVI 12

Kantelun mukaan syyslukukausi päättyi lukiossa klo 23:00 alkavaan yökirkkoon, joka on ollut perinne jo vuosien ajan. Vaihteohtoista toimintaa ei ollut, eikä poissaoloa sallittu muille kuin ev.lut. kirkkoon kuulumattomille yli 18-vuotiaille opiskelijoille. Kantelun mukaan osallistumista ei valvota mutta opiskelijoiden annetaan ymmärtää, että osallistuminen on pakollista ja poissaolon joutuu korvaamaan. Todistuksia ei tilaisuudessa jaeta.

Rehtorin antaman selvityksen mukaan tilaisuus on järjestetty kirkossa joulun läheisyyden, kristillisen sanoman ja lukion tilan puutteen vuoksi. Selvityksen mukaan yökirkkotilaisuudet eivät ole olleet jumalanpalveluksia eikä niissä ole pääsääntöisesti veisattu virsiä vaan tunnettuja joululauluja. Poikkeuksena on laulettu ”Enkeli taivaan.” Myös jouluevankeliumi on tilaisuuksissa esitetty.

Rehtori toteaa selvityksessä myös, että vaihtoehtoista tilaisuutta ei ole järjestetty, koska kukaan ei ole sellaista vaatinut. Pakollisuuden osalta rehtorin mielestä kyseessä on väärinymmärrys eikä tilaisuuteen olisi ollut pakko osallistua. Tällä tilaisuudella on kuitenkin korvattu kokonainen koulupäivä, joten jos joku haluaa olla pois, on hänen se korvattava muulla tavalla esim. itsenäisellä työskentelyllä toteutumattomien oppituntien osalta. Rehtorin mukaan tiedotusta on tilaisuuden osalta parannettava.

Myöhäistä ajankohtaa rehtori perustelee yökirkkotilaisuuden tunnelmalla sekä aikataulu- ja tilakysymyksillä. Viimeinen koulupäivä olisi ollut seuraava maanantai, joka tällä tilaisuudella korvattiin.

AVIn mukaan yökirkkotilaisuus on ollut uskonnollinen tilaisuus, johon perustuslain 11.2 §:n mukaisesti ketään ei voi pakottaa. AVIn mukaan lukiossa ei ole riittävästi tiedotettu opiskelijoille mahdollisuudesta osallistua vaihtoehtoiseen tilaisuuteen, eivät opiskelijatkaan ole sellaista esittäneet. Myös AVIn käsityksen mukaan oppilaat ovat olleet siinä luulossa, että tilaisuus on pakollinen.

AVIn mukaan myöskään opiskelijoiden itsenäinen työskentely toteutumattomien oppituntien osalta ei ole perustuslakivaliokunnan kannanotossaan tarkoittamaa vaihtoehtoista ja mielekästä toimintaa.

AVI korostaa päätöksessään oppilaiden oikeutta olla osallistumatta uskonnon harjoittamiseen, koulun velvollisuutta järjestää uskonnolliselle tilaisuudelle korvaavaa toimintaa sekä velvollisuutta tiedottaa opiskelijoille näistä tilaisuuksista. AVI toteaa myös, että oppilaiden yhdenvertainen kohtelu edellyttää, ettei lukukausien päätöstilaisuuksia säännönmukaisesti järjestetä uskonnollisina tilaisuuksina.

Tilaisuuden myöhäisen ajankohdan osalta ei AVIlla ollut huomautettavaa.