PERUSKOULUILLE
 
 
LUKIOILLE JA AMMATTIOPPILAITOKSILLE
 
päivitetty: 12.12.2019 20.38

Mallilomakkeita

Kouluilla, lukioilla ja ammattioppilaitoksilla ei ole velvollisuutta järjestää uskonnollisia tilaisuuksia.

Jos kuitenkin uskonnollisia tilaisuuksia päädytään järjestämään, näistä tiedottamiseen voi käyttää alla olevia malleja. Sivun lopussa on myös esimerkkejä aidoista koulujen onnistuneista tiedotteista.

PERUSKOULUILLE

Peruskoulut voivat käyttää alla olevia lomakkeita malleina suunnitellessaan huoltajien lukuvuosi-ilmoituksia ja tapauskohtaisia ilmoituksia oppilaan osallistumisesta uskonnollisiin ja vaihtoehtoisiin tilaisuuksiin:

Lukuvuosi-ilmoitus

KOULUN USKONNOLLISIIN TILAISUUKSIIN OSALLISTUMINEN

Koululla voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, jos ne ovat kaikille vapaaehtoisia. Lukuvuotena 2016-17 koulumme järjestää evankelisluterilaisen joulukirkon ja pääsiäiskirkon. Lisäksi evankelisluterilainen seurakunta pitää koulun juhlasalissa päivänavauksen noin kerran kuukaudessa. Vuoden aikana saattaa olla muitakin uskonnollisia tilaisuuksia, ja niistä tiedotetaan erikseen. Näille kaikille tilaisuuksille järjestetään samankaltainen uskonnoton vaihtoehto.

Huoltajilla on oikeus ilmoittaa koko lukuvuodeksi kerrallaan, että oppilas osallistuu kaikkiin uskonnollisiin tilaisuuksiin tai että oppilas ei osallistu niistä mihinkään. Tällaisesta ilmoituksesta tieto merkitään oppilastietorekisteriin. Kaikista uskonnollisista tilaisuuksista ja niiden uskonnottomista vaihtoehdoista tiedotetaan kuitenkin vielä erikseen lähempänä niiden ajankohtaa, ja tuolloin kuka tahansa oppilas voidaan ilmoittaa kumpaan tahansa vaihtoehtoon.

Koulu huolehtii, että oppilas osallistuu huoltajan ilmoittamaan tilaisuuteen. Jos oppilaan osallistumisesta ei ole tehty ilmoitusta lainkaan, hän osallistuu uskonnottomaan tilaisuuteen.

Oppilas ……………………………….(nimi) …….(luokka)

Osallistuu kaikkiin uskonnollisiin tilaisuuksiin …..

Ei osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin …..

Huoltaja päättää tapauskohtaisesti, osallistuuko oppilas uskonnolliseen vai uskonnottomaan

tilaisuuteen …..

Pvm …….. 2016       ………………………………     ………………………………

Huoltajien allekirjoitukset

Tapauskohtainen ilmoitus toistuviin tilaisuuksiin

SEURAKUNNAN PÄIVÄNAVAUKSET

Peruskaupungin evankelisluterilainen seurakunta järjestää koulun juhlasalissa päivänavauksen kerran kuussa keskiviikona klo 9:00-9:15. Puhujana on joko pastori tai nuorisotyöntekijä. Koska seurakunnan päivänavauksissa saattaa olla uskonnollista sisältöä, koulu järjestää niille uskonnottoman vaihtoehdon yläliikuntasalissa. Näissä päivänavauksissa on puhujana elämänkatsomustiedon opettaja.

Syyslukukaudella päivänavausten aiheet ovat seuraavat:

24.8. Kesän päättyminen, vuodenkierto

21.9. Kaverin tukeminen

26.10. Mitä on olla suomalainen?

23.11. Kohtelias käyttäytyminen

14.12. Mitä joulu tarkoittaa?

Kevätlukukauden päivämäärät ja aiheet ilmoitetaan tammikuun alussa.

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan, mihin päivänavauksiin oppilas osallistuu.

Oppilas ……………………………….(nimi) …….(luokka) osallistuu

24.8. seurakunnan pitämään ….. uskonnottomaan …..

21.9.                                       …..                            …..

26.10.                                     …..                            …..

23.11.                                     …..                            …..

14.12.                                     …..                            …..

Pvm …….. 2016       …………………………………

Huoltajan allekirjoitus

Tapauskohtainen kertailmoitus

KOULUN JOULUN VIETTOA

Koulumme viettää joulua 19.12. klo 10 alkaen. Oppilaat voivat mennä joko Peruskaupungin Tuomiokirkon koululaisten joulukirkkoon tai Peruskaupungin kaupunginmuseon joulunäyttelyyn opettajien johdolla. Molemmista palataan koululle noin klo 12 mennessä.

Kaikille yhteinen koulun joulujuhla on 21.12. klo 10 alkaen koulun juhlasalissa. Sen jälkeen oppilaat menevät omiin luokkiinsa ja pääsevät kotiin n. klo 12.

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan 16.12. mennessä, kumpaan ohjelmaan oppilas osallistuu 19.12.:

Oppilas ……………………………….(nimi) …….(luokka) osallistuu

Joulukirkkoon …..

Joulunäyttelyyn …..

Pvm …….. 2016       …………………………………

Huoltajan allekirjoitus

(Tai vastaava ilmoitus Wilman kautta.)

ilmoitus peruskoulu (tekstitiedosto)


 

 

LUKIOILLE JA AMMATTIOPPILAITOKSILLE

Lukiot ja ammattioppilaitokset voivat käyttää alla olevia lomakkeita malleina suunnitellessaan lukuvuosi-ilmoituksia ja tapauskohtaisia ilmoituksia opiskelijan osallistumisesta uskonnollisiin ja vaihtoehtoisiin tilaisuuksiin:

 

Lukuvuosi-ilmoitus

LUKION / AMMATTIKOULUN USKONNOLLISIIN TILAISUUKSIIN OSALLISTUMINEN

Lukio / Ammattikoulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, jos ne ovat kaikille vapaaehtoisia. Lukuvuotena 2016-17 koulumme järjestää evankelisluterilaisen joulukirkon ja pääsiäiskirkon. Lisäksi evankelisluterilainen seurakunta pitää koulun juhlasalissa päivänavauksen noin kerran kuukaudessa. Vuoden aikana saattaa olla muitakin uskonnollisia tilaisuuksia, ja niistä tiedotetaan erikseen. Näille kaikille tilaisuuksille järjestetään samankaltainen uskonnoton vaihtoehto.

Opiskelijalla on oikeus ilmoittaa koko lukuvuodeksi kerrallaan, että hän osallistuu kaikkiin uskonnollisiin tilaisuuksiin tai että hän ei osallistu niistä mihinkään vaan vaihtoehtoisiin tilaisuuksiin. Tällaisesta ilmoituksesta tieto merkitään opiskelijarekisteriin. Kaikista uskonnollisista tilaisuuksista ja niiden uskonnottomista vaihtoehdoista tiedotetaan kuitenkin vielä erikseen lähempänä niiden ajankohtaa, ja tuolloin kuka tahansa opiskelija voi ilmoittautua kumpaan tahansa vaihtoehtoon.

Opiskelija……………………………….(nimi) …….(luokka)

Osallistuu kaikkiin uskonnollisiin tilaisuuksiin …..

Ei osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin …..

Päättää tapauskohtaisesti, osallistuuko hän uskonnolliseen vai uskonnottomaan

tilaisuuteen …..

Pvm …….. 2016       ………………………………    

Opiskelijan allekirjoitus

 

 

Tapauskohtainen ilmoitus toistuviin tilaisuuksiin

SEURAKUNNAN PÄIVÄNAVAUKSET

Peruskaupungin evankelisluterilainen seurakunta järjestää koulun juhlasalissa päivänavauksen kerran kuussa keskiviikona klo 9:00-9:15. Puhujana on joko pastori tai nuorisotyöntekijä. Koska seurakunnan päivänavauksissa saattaa olla uskonnollista sisältöä, koulu järjestää niille uskonnottoman vaihtoehdon yläliikuntasalissa. Näissä päivänavauksissa on puhujana filosofian opettaja.

Syyslukukaudella päivänavausten aiheet ovat seuraavat:

24.8. Lukuvuoden alkaminen

21.9. Hyvä ystävyys

26.10. Suomalaisuus

23.11. Suvaitsevaisuus

14.12. Joulun juhliminen

Kevätlukukauden päivämäärät ja aiheet ilmoitetaan tammikuun alussa.

Opiskelijoita pyydetään ilmoittamaan, mihin päivänavauksiin he osallistuvat.

Opiskelija ……………………………….(nimi) …….(luokka) osallistuu

24.8. seurakunnan pitämään ….. uskonnottomaan …..

21.9.                                       …..                            …..

26.10.                                     …..                            …..

23.11.                                     …..                            …..

14.12.                                     …..                            …..

Pvm …….. 2016       …………………………………

Opiskelijan allekirjoitus

Tapauskohtainen kertailmoitus

LUKION / AMMATTIKOULUN JOULUN VIETTOA

Koulumme viettää joulua 19.12. klo 10 alkaen. Opiskelijat voivat mennä joko Peruskaupungin Tuomiokirkon joulukirkkoon tai Peruskaupungin kaupunginmuseon joulunäyttelyyn opettajien johdolla. Molemmista palataan koululle noin klo 12 mennessä.

Kaikille yhteinen koulun joulujuhla on 21.12. klo 10 alkaen koulun juhlasalissa. 

Opiskelijoita pyydetään ilmoittamaan 16.12. mennessä, kumpaan ohjelmaan he osallistuvat 19.12.:

Opiskelija……………………………….(nimi) …….(luokka) osallistuu

Joulukirkkoon …..

Joulunäyttelyyn …..

Pvm …….. 2016       …………………………………

Opiskelijan allekirjoitus

(Tai vastaava ilmoitus Wilman kautta.)

ilmoitus lukio (tekstitiedosto)

Esimerkki tiedottamisesta
Esimerkki eskarin joulutapahtumien tiedottamisesta
Esimerkki ilmoittautumisesta koulun alussa
Yleistiedote Wilmassa
Tiedote joulukirkosta
Ilmoitus uskonnollisesta ja sille vaihtoehtoisesta tilaisuudesta
Esimerkki koulun joulukirkosta ja sille vaihtoehtoisesta tilaisuudesta.

Esimerkki Wilmassa tapahtuvasta tiedottamisesta