Lapin AVI 11

Kantelun koski uskonnottoman perheen ja oppilaan kohtelua lappilaisen / pohjoissuomalaisen koulun päättäjäistilaisuudessa. Kantelun mukaan koulu oli painostanut sähköpostilla oppilasta osallistumaan uskonnolliseen tilaisuuteen. Kyseessä oli päättäjäiskirkko, missä yhteydessä mm. jaettiin todistukset. Oppilaan oli osallistuttava tilaisuuteen, koska se oli koulun ainoa kevätjuhla. Kantelun mukaan juhla oli erittäin uskonnollinen. Tilaisuudella ei ollut vaihtoehtoa vaan oppilas olisi joutunut hakemaan oman todistuksensa aamulla opettajalta.

Koulunjohtajan vastineen mukaan koulu ei ole painostanut oppilasta ja koulussa on toimittu huoltajien kanssa yhteisymmärryksessä päättäjäistilaisuutta järjestettäessä. Koulunjohtajan mukaan juhlan tilaisuudesta on vanhemmille tiedotettu ja osallistuminen on vanhemmille sopinut. Vahvistuksena tästä koulunjohtaja on vastineeseensa liittänyt huoltajien kanssa käydyt Wilma-keskustelut, joista yhdessä huoltaja toteaa: ”Ei kai tässä muutakaan mahdollisuutta ole, kuin osallistua. Kaikesta huolimatta mukavaa kesää toivottaen.” Jos huoltajat olisivat kieltäneet oppilasta osallistumasta juhlaan, olisi koulunjohtajan mukaan keskusteltu tarkemmin oppilasta koskevista yksilöllisistä järjestelyistä.

Paikkakunnan koulutuslautakunta on hyväksynyt koulun toiminnan.

Aluehallintovirasto toteaa päätöksessään, että koululla on ollut sinänsä oikeus järjestää koululaisjumalanpalvelus ja sen jälkeinen juhlatilaisuus yhteistyössä seurakunnan kanssa.

”Selvityksen perusteella aluehallintovirasto katsoo, että huoltajalle on annettu oppilaalle tarjottava yksilöllinen vaihtoehto jo ennen tilaisuutta, mikä arvattavasti on vaikuttanut huoltajan kantaan, sillä yhden huoltajan antamasta vastauksesta näkyy, että vaikka hän on suostunut lapsen osallistumiseen tilaisuuteen, ei jumalanpalvelukseen osallistuminen ole ollut huoltajalle mieluinen vaihtoehto.”

Koulussa oli kyseisenä vuonna ollut 19 peruskoululaista ja 5 esikoululaista. Kirkkoon kuulumattomia oppilaita oli kaksi. AVIn mukaan on kohtuutonta ja OPH:n ohjeen vastaista, että kaksi oppilasta suljettaisiin kokonaan muun luokkayhteisön ulkopuolelle ja ainoa päättäjäistilaisuuden vaihtoehto olisi todistuksen hakeminen koululta. Tämä siitä huolimatta, että vaihtoehtoisen tilaisuuden järjestämisen mahdollisuudet ovat koulun pienen oppilasmäärän vuoksi rajalliset. Koulu oli siten toiminut OPH:n ohjeen vastaisesti.

AVIn mukaan koulun olisi toimittava siten, että vähintään jumalanpalveluksen jälkeinen tilaisuus olisi sisällöltään kaikille sopiva yhteisöllinen juhla tai tilaisuuteen osallistumattomille oppilaille järjestetään muuten sisällöltään tasa-arvoista vaihtoehtoista ohjelmaa.