Lounais-Suomen AVI 8

Kantelussa esitettiin, että lounaissuomalaisessa koulussa oli joulujuhlat järjestetty kirkossa sisältäen rukouksia, virsiä ja kristillisiä perinteitä vaikka erään oppilaan vanhemmalle oltiin etukäteen ilmoitettu, ettei tilaisuuteen sisälly uskonnollista toimintaa. Vaihtoehtoista tilaisuutta ei oltu järjestetty. Lisäksi oppitunneilla on kantelun mukaan ollut tunnustuksellista sisältöä.

Kyseisen kunnan asiasta vastaavan lautakunnan antaman selvityksen mukaan koulun joulujuhla järjestetään kirkossa joka kolmas vuosi. Selvityksen mukaan juhlan sävy ei ollut uskonnollinen. Juhlassa oltiin esitetty joulukuvaelma, kaksi virttä, tiernapojat eikä pappia ollut paikalla. Selvityksen mukaan kukaan kirkkoon kuulumattomista oppilaista ei ole vaatinut vapautusta uskonnon opetuksesta tai uskonnollisista tilaisuuksista.

Aluehallintovirasto toteaa ratkaisussaan, että saadun selvityksen mukaan ko. koulussa vietetty joulujuhla on jouluevankeliumin ja virsien osalta uskonnollinen tilaisuus ja korostaa, että koululla on velvollisuus tiedottaa oppilaiden huoltajille uskonnollisten tilaisuuksien ja vaihtoehtoisten tilaisuuksien järjestämisestä riittävän ajoissa. Virasto katsoo, että koululla ei ole ollut velvollisuutta järjestää vaihtoehtoista toimintaa, koska sillä ei ole ollut tiedossa, että kukaan olisi halunnut olla osallistumatta joulujuhlaan.

Oppituntien tunnustukselliseen sisältöön aluehallintovirasto ei ole ottanut kantaa mutta korostaa päätöksessään, että OPH:n antamien perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on uskonnollisesti tunnustuksetonta. Aluehallintovirasto katsoi myös aiheelliseksi korostaa koulun velvollisuutta tiedottaa kaikesta kouluun liittyvästä toiminnasta, jotta kanteluun johtaneilta tilanteilta vältytään.