Koulujen juhlien oltava kaikille oppilaille yhteisiä

Kantelupukki.fi-verkkopalvelu on jo saanut aluehallintovirastoilta päätöksiä kouluista tekemiinsä kanteluihin. Lounais-Suomen aluehallintoviraston antamien päätösten mukaan koulujen lukukausien päätöstilaisuuksien ei pitäisi olla uskonnollisia tilaisuuksia.

Kantelupukille on tullut useita avunpyyntöjä, kun koulun joulu- tai kevätjuhlat on järjestetty kirkossa tai ne ovat olleet hyvin uskonnolliset. Uskonnottomat ja toisuskoiset oppilaat, jotka eivät ole halunneet tällaisiin juhliin osallistua, ovat saattaneet joutua hakemaan todistuksensa jälkikäteen kansliasta. Kouluissa ei ole ymmärretty, että tällaiset järjestelyt ovat vähemmistöoppilaita syrjiviä.

Koulujen juhlat ovat usein hyvin perinteisiä, ja niihin saattaa sisältyä paljon kristillistä ohjelmaa. Opetushallituksen mukaan juhliin saa sisältyä joitakin uskontoon viittaavia elementtejä, kuten yksi virsi. Aluehallintoviraston päätösten mukaan juhlat eivät kuitenkaan saisi olla varsinaisia uskonnollisia tilaisuuksia, joiden aikana olisi tarpeellista järjestää vaihtoehtoista ohjelmaa. Juhlien tulisi sisällöltään olla sellaisia, ettei kenenkään tarvitse olla pois koulun juhlista uskonnollisen vakaumuksensa takia.

– Toivomme kaikkien koulujen järjestävän tulevat kevätjuhlat sellaisiksi, että ne ovat kaikkien oppilaiden ja perheiden kannalta iloinen yhteisöllinen tapahtuma eikä joidenkin mieltä pahoiteta voimakkaalla uskonnollisuudella tai syrjimisellä, toteaa Uskonnottomat Suomessa ry:n puheenjohtaja Kaisa Robbins.

Kantelupukki on Helsingin ja Tampereen vapaa-ajattelijayhdistysten sekä Uskonnottomat Suomessa ry:n ylläpitämä verkkopalvelu osoitteessa Kantelupukki.fi. Siellä kerrotaan, miten koulujen ja päiväkotien tulisi lain mukaan toimia juhlia ja uskonnollista ohjelmaa järjestäessään, ja myöskin mitä voi tehdä, jos koulu tai päiväkoti ei toimi näin.