KOULUJEN JOULUJUHLIEN USKONNOLLISUUS AIHEUTTAA IHMETYSTÄ

Syyslukukauden päättymisen ja lukukauden päätösjuhlien lähentyessä Kantelupukki.fi:n taustavoimat ovat joutuneet huomaamaan, että joissakin kouluissa yhä edelleen aiotaan järjestää joulujuhla  uskonnollisena tilaisuutena kaikille yhteisen juhlan sijaan. Kantelupukkilaisten tietoon on tullut avunpyyntöjen ja sosiaalisessa mediassa näkyvän ihmettelyn kautta, että monissa kouluissa joulukirkko ja joulujuhla yhdistetään yhdeksi ainoaksi tilaisuudeksi.

Opetushallituksen mukaan koulun juhlat ovat osa opetusta ja koulun toimintaa, johon oppilailla on niin velvollisuus kuin oikeuskin osallistua. Tästä syystä koulujen perinteisten juhlien tulisi olla sisällöltään sellaisia, ettei kenenkään tarvitse olla niistä pois uskonnollisen tai uskonnottoman vakaumuksensa vuoksi. Vaihtoehtoisia tilaisuuksia ei tällöin tarvitse järjestää, vaan kaikkien tulee voida yhdessä päättää lukukausi yhteisöllisessä juhlassa.

Jos koulu haluaa järjestää joulukirkon, se olisi tehtävä yhteisen päätöstilaisuuden lisäksi aidosti vapaaehtoisena tilaisuutena. Kouluajalla järjestettävälle uskonnolliselle tilaisuudelle on myös järjestettävä samanarvoinen mielekäs vaihtoehto, joka on kaikkien, myös kirkkoon kuuluvien valittavissa. Pelkkä kirkossa järjestettävä hartaus ei ole Opetushallituksen ohjeistuksen saati perustuslain mukainen tapa päättää lukukausi. Sama koskee luonnollisesti myös päiväkoteja.

– Lukuisat henkilöt ovat kyselleet sekä SOME:ssa että palvelun kautta, mitä tehdä, kun koulun joulujuhla ja muut lukukauden loppuun liittyvät tilaisuudet eivät ole perheen vakaumukselle sopivia, mutta lapsi haluaisi osallistua juhlintaan kavereiden kanssa, kertoo Kantelupukki.fi:n parissa toimiva Kari Hännikäinen. – On turhauttavaa, että on vieläkin niin paljon kouluja, joissa ei noudateta Opetushallituksen ohjeita.
Kantelupukin väki toivoo, että kaikki voivat aloittaa joulun odotuksen toistensa katsomuksia kunnioittavassa hengessä.

Kantelupukki.fi on Helsingin ja Tampereen vapaa-ajattelijayhdistysten sekä Uskonnottomat Suomessa ry:n ylläpitämä verkkopalvelu. Siellä kerrotaan, miten koulujen ja päiväkotien tulisi lain mukaan toimia uskonnollista ohjelmaa järjestäessään, ja myöskin mitä voi tehdä, jos koulu tai päiväkoti ei näin toimi.