Kantelupukki on tehnyt anonyymin kantelun seitsemästä koulusta

Verkkopalvelu kantelupukki.fi julkistettiin 19.1., ja sen avulla on jo tehty anonyymi kantelu seitsemästä peruskoulusta. Lisäksi on mahdollisesti tehty kanteluita omalla nimellä. Kanteluita on tehty kouluista, joissa kantelua pyytävän henkilön mukaan järjestetään uskonnollisia tilaisuuksia ilman että niistä tiedotetaan koteihin ja ilman että niille järjestetään vaihtoehtoa, ja neljän koulun joulujuhlat olivat kirkossa. Yhdessä kouluista on myös rukoilutettu oppilaita ennen ruokailua. Kantelupyyntöjen lisäksi kahdesta muustakin koulusta on kerrottu viestissä Kantelupukille, että niissä on ollut vastaavanlaisia ongelmia.

Palvelua selvästikin tarvitaan, koska koululaisten vanhemmat ja isovanhemmat haluavat puuttua uskontoon painostamiseen kouluissa, mutta he pelkäävät lapsen joutuvan kärsimään, jos he tekevät sen omalla nimellään. Myös opettajat pelkäävät puuttua rehtorin uskonnonvapautta loukkaavaan toimintaan, koska pelkäävät työpaikkansa puolesta.

Kantelupukki on saanut paljon myönteistä palautetta, mutta myös negatiivista palautetta usealta henkilöltä, jonka mielestä palvelu suuntautuu kristinuskoa vastaan. Heistä jotkut eivät näytä tietävän, että edelleenkin on paljon kouluja, jotka eivät lainkaan tarjoa vaihtoehtoa uskonnolliselle ohjelmalle.

Perustuslakivaliokunnan viimekeväinen kannanotto ja sen johdosta syksyllä uudistetut Opetushallituksen uskonnollisia tilaisuuksia koskevat ohjeet eivät ole korjanneet tilannetta läheskään kaikissa kouluissa. Kantelupukki.fi:n tavoitteena on saada koulut ja päiväkodit toimimaan näiden ohjeiden mukaisesti.

Kantelupukki on Helsingin ja Tampereen vapaa-ajattelijayhdistysten sekä Uskonnottomat Suomessa ry:n ylläpitämä verkkopalvelu osoitteessa kantelupukki.fi. Siellä kerrotaan, miten koulujen ja päiväkotien tulisi lain mukaan toimia uskonnollista ohjelmaa järjestäessään, ja myöskin mitä voi tehdä, jos koulu tai päiväkoti ei toimi näin.