Kantelupukki on saanut kovaa kritiikkiä

 

Uskonnottomien ja vapaa-ajattelijoiden tammikuussa lanseeraamaa Kantelupukki.fi-verkkopalvelua on kritisoitu rankasti sille lähetetyssä palautteessa ja julkisuudessa esiintyneissä kommenteissa. Sitä on verrattu Stasiin ja Isikseen. Sitä on pidetty fundamentalistisena, vainon kaltaisena, lapsellisena, fanaattisena sekä uskonsodan julistavana. Kantelupukki.fi:ssä neuvotaan, mitä voi tehdä, jos koulu tai päiväkoti ei noudata säännöksiä uskonnollista ohjelmaa järjestäessään. Uskonnottomilta palvelu on saanut erittäin myönteistä palautetta.

Palvelu on suunnattu uskonnottomille. Sen ensisijaisena tarkoituksena on tarjota tietoa. Sivuille on koottu linkit keskeisiin asiaa koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin, säädöksiin ja viranomaisohjeisiin. Näin ne löytyvät helposti yhdestä paikasta. Vaikka palvelun lähestymistapa on uskonnoton, on tieto myös uskonnollisten ja opetuksen järjestäjienkin käytettävissä.

Palvelu tarjoaa vertaistukea. Uskonnonvapauteen liittyvät tilanteet ovat herkkiä, ja usein voi olla helpottavaa jo pelkästään päästä kertomaan kokemastaan. Jos vääräksi kokemaansa asiaan haluaa muutosta, Kantelupukki.fi neuvoo, miten asiassa kannattaa toimia. Palvelu ei kannusta välittömään kantelemiseen vaan keskustelemaan opettajan, rehtorin ja kunnan viranomaisen kanssa. Mikäli keskusteluista huolimatta asiaa koskevaan erimielisyyteen ei saada ratkaisua, Kantelupukki.fi -sivusto neuvoo, miten asiassa tämän jälkeen voi edetä.

Julkiset koulut ja päiväkodit ovat viranomaisen asemassa. Niiden on noudatettava lakia. Mikäli viranomainen ei menettele lain mukaisesti, voi sen toiminnasta tehdä kantelun sitä valvovalle ylemmälle viranomaiselle. Esimerkiksi terveydenhuollossa saadusta huonosta hoidosta voi tehdä kantelun aluehallintovirastoon tai Valviraan. Jotkut uskovaiset näyttävät kokevan hyökkäyksenä kristinuskoa vastaan sen, että Kantelupukki.fi neuvoo uskonnottomia näiden uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi.

Kantelupukki.fi -sivusto neuvoo ja auttaa kansalaisia uskonnonvapauteen liittyvissä kouluja ja päiväkoteja koskevissa asioissa vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi Suomen Potilasliitto ja muut edunvalvontayhdistykset omissa asioissaan. Sivuston tarkoituksena on auttaa paitsi niitä oppilaita ja näiden huoltajia myös niitä opettajia, jotka kokevat koulun tai päiväkodin uskonnon harjoittamiseen liittyvät käytännöt ongelmallisina.