Kantelupukki-palvelu todistanut tarpeellisuutensa

Uskonnottomien ja Vapaa-ajattelijoiden tammikuussa lanseeraaman Kantelupukki.fi-verkkopalvelun tähän asti tekemistä kanteluista viiteen on saatu päätökset aluehallintovirastoista. Keskeiset kohdat AVI:en päätöksissä käsittelevät tiedottamista ja sisältöä koskien uskonnollisia tilaisuuksia sekä näiden vaihtoehtona järjestettäviä tilaisuuksia.

Päätöksiä ovat tehneet Lounais-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastot. AVIt ovat jokaisen kantelun johdosta antaneet kouluille toimintaohjeita. Yksikään kantelu ei näin ollen ole ollut aiheeton.

Kaikissa ratkaisuissa painotetaan koulun velvollisuutta tiedottaa huoltajille uskonnollisista tilaisuuksista, näille vaihtoehtoisista tilaisuuksista sekä molempien tilaisuuksien sisällöstä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä todetaan, että uskonnolliselle tilaisuudelle vaihtoehtoisena järjestettävä toiminta tulee määritellä opetuksen järjestäjän kouluja koskevassa lukuvuosittaisessa opetussuunnitelmaan perustuvassa suunnitelmassa.

Päätöksissä todetaan, että uskonnollisille tilaisuuksille vaihtoehtoisen toiminnan tulee olla opetussuunnitelman mukaista ja uskonnollista sisältöä lukuun ottamatta samantapaista kuin se, minkä vaihtoehtona tämä järjestetään. Tämä tarkoittaa sitä, että sisällön on oltava yhtä juhlavaa tai viihdyttävää eikä esimerkiksi läksyjen teettäminen tai muu vastaava “oppilaan säilyttäminen” ei ole päätösten mukaan tällaista toimintaa.

Päätösten mukaan koulujen perinteisten vuosittaisten juhlien tulisi olla sisällöltään sellaisia, ettei vaihtoehtoista juhlaa tarvitsisi järjestää eikä kenenkään tarvitsisi olla pois uskonnollisen vakaumuksen takia. Lisäksi oppilaiden yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että lukukausien päätöstilaisuuksia ei järjestetä uskonnollisina tilaisuuksina.

Kanteluiden ohella Kantelupukki on saanut huoltajilta ja oppilailta yli 20 tiedustelua, jotka kaikki liittyvät siihen, miten kouluissa uskonnollisia tilaisuuksia järjestetään. Osa tilanteista on korjautunut jo sillä, että olemme olleet yhteydessä asianomaisiin kouluihin.

-Olemme iloisia siitä, että epäkohtia on paljastunut näin vähän ja toivomme että vähyys ei johdu siitä, ettei epäkohtia uskalleta tuoda esille, toteaa Kari Hännikäinen Kantelupukin taustavoimista.
– Lisäksi olemme iloisia myös siitä, että olemme saaneet auttaa näiden epäkohtien ratkaisemisessa. Tämä tuo meille tarmoa auttaa asioiden hoidossa myös tästä eteenpäin.

Kantelupukki.fi -sivusto neuvoo ja auttaa kansalaisia uskonnonvapauteen liittyvissä kouluja ja päiväkoteja koskevissa asioissa. Sivuston tarkoituksena on auttaa paitsi niitä oppilaita ja näiden huoltajia myös niitä opettajia, jotka kokevat koulun tai päiväkodin uskonnon harjoittamiseen liittyvät käytännöt ongelmallisina.