KANTELUPUKKI ON KANNELLUT HELSINGIN OPETUSVIRASTOSTA

Kantelupukki.fi-palvelu on joutunut kantelemaan aluehallintovirastoon Helsingin opetusvirastosta, koska siellä ei noudateta kaikilta osin Opetushallituksen ohjetta uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisessä. Uskonnon harjoittaminen ei edelleenkään ole kaupungin peruskouluissa aidosti vapaaehtoista.

Perustuslakivaliokunta päätti 25.4.2014, että koulut saavat järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, mutta oppilailla tulee olla todellinen ja aito vapaus valita, osallistuvatko he niihin. Opetushallitus uusi asiaa koskevan ohjeensa tämän johdosta vuosi sitten, 16.9.2014. Ohjeen mukaan oppilaiden on voitava valita uskonnollisen tilaisuuden ja sen vaihtoehdon välillä tapauskohtaisesti, ja vaihtoehdon sisällöstä on tiedotettava ennen ilmoittautumista. Ohjetta ei vielä tänäkään lukuvuotena noudateta peruskouluissa, edes Helsingissä.

Aito valinnanvapaus voi toteutua ainoastaan silloin kun tiedetään, minkä välillä valinta tehdään. Helsingin koulut tiedottavat uskonnollisista tilaisuuksista ja mainitsevat vain, että niille on olemassa vaihtoehto. Ilmoittautumiset vaaditaan heti lukuvuoden alussa, vaikka vaihtoehdon sisällöstä ei kerrota mitään. Muualla Suomessa on hyvin tavallista, että edes vaihtoehdon olemassaoloa ei mainita kaikille, vaan sitä tarjotaan vain ET-oppilaille ja ei-kristityille. Monet koulut antavat ymmärtää, että uskonnolliset tilaisuudet ovat pakollisia kirkon jäsenille.

– On turhauttavaa kerta toisensa jälkeen huomata, etteivät opetusviranomaiset ota uskonnonvapautta vakavasti, toteaa Kantelupukki.fi:ssä toimiva Uskonnottomat Suomessa ry:n puheenjohtaja Kaisa Robbins. Vaikuttaa siltä, että Suomen kouluissa on yksi alue, jonka piirissä lakia ei tarvitse noudattaa. Ei tunnu hyvältä, että jatkuvasti täytyy turvautua kanteluiden tekemiseen, jotta vähemmistöoppilaiden oikeuksiin kiinnitettäisiin huomiota. Näistä ongelmista tuskin päästään, ennen kuin peruskouluihin saadaan kaikille yhteinen katsomustieto ja seurakunnat järjestävät uskonnolliset tilaisuudet koulupäivän ulkopuolella.

Helsinkiläisistä enää vähän yli puolet kuuluu kirkkoon, joten on ylipäätään outoa, että helsinkiläiset koulut vieläkin tekevät läheistä yhteistyötä tämän yhden uskonnollisen yhdyskunnan kanssa ja järjestävät vain tämän yhden uskonnon harjoittamista. Koulut eivät tarjoa kaikille yhteisiä tilaisuuksia esim. moskeijoissa. Kantelupukki.fi-palvelussa ajatellaan, että kaikista Suomen kaupungeista edes Helsingissä opetusviraston luulisi tiedostavan uskonnollisten tilaisuuksien vapaaehtoisuuden ja niiden vaihtoehtoihin liittyvän tiedottamisvelvollisuuden.

Kantelupukki on Helsingin ja Tampereen vapaa-ajattelijayhdistysten sekä Uskonnottomat Suomessa ry:n ylläpitämä verkkopalvelu osoitteessa Kantelupukki.fi. Siellä kerrotaan, miten koulujen ja päiväkotien tulisi lain mukaan toimia uskonnollista ohjelmaa järjestäessään, ja myöskin mitä voi tehdä, jos koulu tai päiväkoti ei toimi näin.