KANTELUPUKKI.FI TEHNYT 17 KANTELUA KOULUISTA

Uskonnottomien oppilaiden ja perheiden uskonnonvapaudessa ja yhdenvertaisuudessa näyttää olevan parantamisen varaa monissa kouluissa, iltapäiväkerhoissa ja päiväkodeissa. Kantelupukki.fi-verkkopalvelu avattiin tasan vuosi sitten. Se on saanut tänä aikana yli 60 avunpyyntöä ja kyselyä. Se on tehnyt 17 kantelua kouluista aluehallintovirastoihin, välittänyt 19 anonyymiä viestiä kouluihin, päiväkoteihin ja kuntien viranomaisille sekä neuvonut kysyjiä 26 muussa tapauksessa.

Opetushallituksen määräyksen mukaan ihmisoikeudet kuuluvat peruskoulujen arvopohjaan, ja perusopetuksen tulee edistää yhteisöllisyyttä sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Näiden arvojen tulee määräyksen mukaan välittyä peruskoulujen jokapäiväiseen toimintaan. Käytännössä on kuitenkin ilmennyt paljon ongelmia tavassa, jolla koulut järjestävät juhlia ja uskonnollisia tilaisuuksia.

Luterilaiset uskonnolliset tilaisuudet ovat yhä edelleenkin useimmissa kouluissa kaikille oletusarvoista toimintaa. Kaikki, tai ainakin kirkkoon kuuluvat, viedään seurakunnan pitämiin aamunavauksiin ja koululaisjumalanpalveluksiin tarjoamatta heille uskonnotonta vaihtoehtoa. Jos ET-oppilaille tarjotaan vaihtoehtoa, sen sisällöstä ei tiedoteta etukäteen, vaikka siitä Opetushallituksen ohjeen mukaan pitäisi tiedottaa kaikille huoltajille. Vaihtoehto on useimmiten pelkkää oppilaiden valvontaa heidän puuhastellessa omiaan, vaikka ohjeen mukaan ohjelman pitäisi olla mielekästä ja samankaltaista kuin uskonnollisessa tilaisuudessa.

Joulun alla Kantelupukkiin tuli paljon avunpyyntöjä vanhemmilta, koska koulujen päättäjäiset yhä olivat uskonnollisia. Joissakin kouluissa eroteltiin ET- ja toisuskoiset oppilaat omiin erillisiin juhliinsa. Kaikki oppilaat haluaisivat kuitenkin juhlia yhdessä kavereiden kanssa, ja koulujen juhlien pitäisi olla yhteisöllisiä tilaisuuksia. Monissa kouluissa perinteisiä kristillisiä juhlia pidetään tärkeämpinä kuin oppilaiden yhdenvertaisuutta.

Kantelupukkiin tulleiden yhteydenottojen perusteella on ilmeistä, että Opetushallituksen vuonna 2014 uusima uskonnollisia tilaisuuksia koskeva ohje on edelleenkin puutteellinen ja liian tulkinnanvarainen. Sitä ei osata noudattaa kouluissa niin, että juhlat olisivat kaikille yhteisiä ja uskonnolliset tilaisuudet aidosti vapaaehtoisia, kuten perustuslakivaliokunta keväällä 2014 päätti.

– Vaikuttaa siltä, ettei Opetushallitus pidä uskonnonvapautta ja oppilaiden yhdenvertaisuutta niin tärkeinä asioina, että se tosissaan yrittäisi ohjata kouluja vähemmistöjä kunnioittaviin menettelytapoihin, toteaa Uskonnottomat Suomessa ry:n puheenjohtaja Kaisa Robbins.

Kantelupukki on Tampereen ja Helsingin vapaa-ajattelijayhdistysten sekä Uskonnottomat Suomessa ry:n ylläpitämä verkkopalvelu osoitteessa Kantelupukki.fi. Siellä kerrotaan, miten koulujen ja päiväkotien tulisi lain mukaan toimia uskonnollista ohjelmaa järjestäessään, ja myöskin mitä voi tehdä, jos koulu tai päiväkoti ei toimi näin.