päivitetty: 05.12.2017 01.48

#Joulukiusattu

#Joulukiusattu

Kenenkään ei tarvitse olla koulussa joulukiusattu,

 • kun joulujuhlassa on tonttuohjelmaa joulukuvaelman lisäksi,
 • kun joululauluiksi valitaan tonttu- ja joulupukkilauluja,
 • kun joulukirkko on koulupäivän jälkeen, tai sen vaihtoehtona on retki museoon, ja
 • vaihtoehdosta tiedotetaan tasapuolisesti joulukirkon kanssa niin että ketään ei painosteta kirkkoon.
 • Joulukirkon virsiä voivat vapaaehtoiset harjoitella väli- ja ruokatunneilla tai koulupäivän jälkeen.

Silloin kaikki oppilaat ovat yhdenvertaisia ja koulu on uskonnollisesti sitouttamaton.

Tunne lasten perusoikeudet ja vaadi koulua kunnioittamaan niitä, jottei kukaan olisi #joulukiusattu!

 

Uskonnonvapaus

Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen on aina vapaaehtoista riippumatta siitä, mihin uskontokuntaan kuuluu tai on kuulumatta. Siksi koulun täytyy tiedottaa uskonnollisista tilaisuuksista ja niiden vaihtoehdoista kaikille huoltajille.

Uskonnonvapaus on lapsella itsellään. Vanhemmat ohjaavat sitä lapsen kehitystason mukaisesti, mutta lasta ei saa pakottaa harjoittamaan uskontoa.

Yhdenvertaisuus

Kaikkia lapsia on kohdeltava samanarvoisesti katsomuksesta riippumatta. Siksi järjestelyt uskonnollisten tilaisuuksien ajaksi niille, jotka eivät niihin osallistu, eivät saa olla syrjiviä, epämiellyttäviä tai kiusallisia.

Retki joulukirkkoon koulu- tai esikouluaikana

 • Koulun on järjestettävä myös samanarvoinen uskonnoton retki.
 • Molempien retkien sisällöstä tiedotetaan kaikille vanhemmille.
 • Jokainen perhe ilmoittaa, kumpaan retkeen lapsi osallistuu.

Joulujuhla kirkossa seurakunnan kanssa

 • rikkoo lapsen perusoikeuksia, niin yhdenvertaisuutta kuin uskonnonvapauttakin, ja on vastoin koulun uskonnollista sitouttamattomuutta.
 • Koulun yhteisten juhlien on oltava sellaisia, että niihin voivat kaikki lapset osallistua.
 • Lasten kirkossa esittämiä uskonnollisia lauluja ja esityksiä ei pidä harjoitella oppitunneilla.

Uskonnollisuus joulujuhlassa

 • Juhla voi kulttuuriperintöön nojaten sisältää joulukuvaelman ja Enkeli taivaan -virren, mutta muun ohjelman on oltava uskonnotonta.
 • Ketään ei saa painostaa laulamaan virsiä tai rukoilemaan. Virsi on laulettu rukous.

Jos huomaat koulun toimivan väärin, ota yhteyttä rehtoriin ja keskustele asiasta. Koulujen on toimittava lain ja Opetushallituksen määräyksen mukaisesti.

Kantelupukin sivuilla tarkempia neuvoja:

Koulun juhlat
Tiedottaminen
Vaihtoehtoja joulukirkolle
Joululauluja

Voit myös kysyä neuvoa meiltä: kantelupukki@gmail.com

Lisätietoja ja neuvoja myös oikeusasiamieheltä https://www.oikeusasiamies.fi/fi/web/lasten-ja-nuorten-sivut/