Kantelupukki.fi-palvelu saa jatkuvasti avunpyyntöjä vanhemmilta, joiden lapsen koulu ei tiedota uskonnollisten tilaisuuksien uskonnottomista vaihtoehdoista asianmukaisesti. Opetushallituksen ohjeen mukaan peruskoulun on ”huolehdittava siitä, että tieto koulun uskonnollisista tilaisuuksista ja toimituksista sekä niille vaihtoehtoisesta toiminnasta sekä niiden sisällöstä saavuttaa huoltajat ja oppilaat riittävän ajoissa”. Perustuslakivaliokunnan kannanoton mukaan on ”olennaista, että oppilaalle tai hänen huoltajalleen jää todellinen ja aito vapaus valita, osallistuuko oppilas uskonnollista ainesta sisältäviin koulun tilaisuuksiin”.

Opetushallituksen lukioita koskevan ohjeen mukaan lukion tiedotteista on käytävä ilmi koulun järjestämät uskonnolliset tilaisuudet ja toimitukset, ja opiskelija ilmoittaa, osallistuuko hän niihin vai ei. Myös lukioissa on järjestettävä samankaltaista vaihtoehtoista toimintaa.

Valintatilanne aidoksi

Jotta valinnanvapaus olisi aito, kaikkien vaihtoehtojen pitäisi olla tiedossa ja ne pitäisi esittää tasapuolisesti. Päätöstä osallistumisesta ei siis voi tehdä vapaasti, ennen kuin sekä uskonnollisen että uskonnottoman tilaisuuden ohjelma on tiedossa. Valintatilanne ei ole aito, jos tilaisuuksista tiedotetaan näin: ”19.12. klo 12 on joulukirkko, ET- ja vähemmistöuskontojen oppilaille on vaihtoehtoinen tilaisuus ET-luokassa”, tai ”19.12. klo 12 on joulukirkko, vaihtoehtoinen tilaisuus on ET-luokassa”. Tällainen vastaa tilannetta, jossa ruoka pitäisi valita etukäteen vaihtoehdoista a) hernekeittoa tai b) jotakin muuta ruokaa. Lähes kaikki valitsisivat hernekeiton, jotteivät ottaisi riskiä epämieluisammasta ruuasta.

Tieto kaikille oppilaille

Aito valinnanvapaus on oltava jokaisella oppilaalla. Uskonnolliset tilaisuudet eivät ole osa uskonnon opetusta, joten myös kirkkoon kuuluvilla ja muilla uskonnonopetukseen osallistuvilla oppilailla on oltava mahdollisuus valita tilaisuuksien välillä. Siksi uskonnottomasta vaihtoehdosta ja sen sisällöstä on aina tiedotettava kaikille oppilaille, ei pelkästään ET- ja vähemmistöuskontojen oppilaille.

Vaihtoehdot samanarvoisiksi

Uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen koulun pääsääntöisenä ohjelmana, johon osallistuminen on oletusarvo, on oppilaiden painostamista osallistumaan siihen. Lapset haluavat olla kavereiden kanssa yhdessä eivätkä halua leimautua poikkeaviksi, joten he yleensä itse valitsevat oletusarvoisen vaihtoehdon, koska ”kaikki muutkin menee sinne”. Vanhemmat taas usein antavat lapsen valita sen, vaikka se olisi perheen vakaumuksen vastainen, koska he pelkäävät lapsen muuten jäävän kaveripiirin ulkopuolelle ja altistuvan kiusaamiselle. Siksi valintatilanne on aito ainoastaan silloin, kun vaihtoehdot esitetään tasapuolisesti, kuten urheilupäivän vaihtoehdot: jokaisen oppilaan on ilmoittauduttava joko hiihtoon tai luisteluun. Oppilaita painostettaisiin hiihtämään, jos koululla olisi hiihtopäivä, mutta siitä voisi saada vapautuksen vanhempien pyynnöstä, ja vapautetut vietäisiin luistelemaan.

Tilaisuuksille yhdistävä nimitys

Sen sijaan, että koulun kalenterissa lukisi: ”19.12. joulukirkko”, siinä voisi olla ”19.12. joulun viettoa”. Joulukuussa koulu voisi tiedottaa päivästä tarkemmin: ”19.12. koulullamme juhlistetaan joulua klo 10 alkaen. Oppilaat voivat mennä joko joulukirkkoon tai kaupunginmuseon joulunäyttelyyn. Molemmista palataan koululle klo 12 mennessä. Huoltajia pyydetään ilmoittamaan 16.12. mennessä, kumpaan oppilas osallistuu.”

Toivoisimme kaikkien koulujen miettivän tiedottamistaan uskonnollisesta ohjelmasta oppilaiden aidon uskonnonvapauden näkökulmasta. Autamme mielellämme, mikäli jotakuta mietityttää, miten tiedottamisen voisi hoitaa ohjeiden mukaisesti.