Kantelupukin tausta
Yhdistysten Kantelupukki-yhteyshenkilöt
Linkkejä
päivitetty: 10.07.2023 13.01

Kantelupukista

Kantelupukin tausta

Kantelupukki on Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry:n, Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n ja Uskonnottomat Suomessa ry:n yhdessä tarjoama palvelu. Sen ohjeet ovat kirjoittaneet ja sen tehtäviä hoitavat näiden yhdistysten vapaaehtoistyöntekijät.

Ohjeet perustuvat Suomen lainsäädännöstä, Euroopan ihmisoikeussopimuksesta, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksistä, apulaisoikeuskanslerin päätöksistä, eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisuista, perustuslakivaliokunnan mietinnöstä sekä Opetushallituksen määräyksistä ja ohjeista tehtyihin tulkintoihin. Ohjeet aluehallintovirastoihin kantelemiseen perustuvat aluehallintovirastojen verkkosivuilta ja henkilökunnalta puhelimitse saatuihin ohjeisiin.

Kantelupukin taustavoimiin saa yhteyden palautelomakkeella tai kirjoittamalla osoitteeseen posti[ät]kantelupukki.fi.

Yhdistysten Kantelupukki-yhteyshenkilöt

Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry – Jaakko Moisio, 040 520 5010

Tampereen vapaa-ajattelijat ry – Kari Hännikäinen, 040 952 2772

Linkkejä

Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry

Tampereen vapaa-ajattelijat ry

Uskonnottomat Suomessa ry

Finlex

Oikeuskansleri

Eduskunnan oikeusasiamies

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Eduskunnan perustuslakivaliokunta

Opetushallitus

Aluehallintovirastot

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta