Miten toimitaan oikein?

Miten toimitaan oikein?

Kun koulu järjestää uskonnollisia tilaisuuksia ja niille vaihtoehtoisia tilaisuuksia, se voi toimia tyylikkäästi ja oikein. Ohessa on malliesimerkki tällaisesta tapauksesta. 

Koulun seuraava tiedote oli tämä:

Hei!

Ensi viikolla oppilailla on mahdollisuus tutustua Martti Lutheriin. 

X:n seurakunnan nuorisotyönohjaaja A.A. on tulossa maanantaina kertomaan oppilaille Martti Lutherista uskonnollisesta näkökulmasta ja tämä tunti saattaa sisältää myös uskonnollisia elementtejä.

Vaihtoehtoisesti oppilaat voivat valita tilaisuuden, jossa Martti Lutheriin tutustutaan historiallisena henkilönä ilman uskonnollisia elementtejä.

X.4. vietämme koulussa pääsiäistä.

Oppilailla on mahdollisuus osallistua pastori E.E:n pitämään pääsiäishartauteen.

Vaihtoehtoisesti heillä on mahdollisuus osallistua pääsiäisen viettoon, jossa tutustutaaan eri kulttuurien tapoihin viettää pääsiäistä. (Ei uskonnollisia piirteitä.)

Ilmoitathan minulle, mihin tilaisuuksiin kuudesluokkalaisenne osallistuu. 

T.Y.

Tämä hyvänä mallina muillekin!

Kari

Kantelupukki Educa-messuilla 27-28.1.2017

Kantelupukki Educa-messuilla 27-28.1.2017

Tervetuloa tapaamaan meitä osastolle 6n98. 

KATSAUS VUOTEEN 2016

Kantelupukki.fi-palvelulla tuli 19.1.2017 täyteen 2 vuotta toimintaa. Palvelu on selvästikin tarpeellinen, koska sitä käytetään paljon. Palvelun tunnettuus on lisääntynyt, ja sitä myötä avunpyyntöjä on tullut tiheämpään tahtiin kuin ensimmäisenä vuotena. Erityisesti viimeiset koulujen joulujuhlat aiheuttivat niin paljon närkästystä, että palvelu on hidastunut ruuhkan vuoksi.

Vuoden 2016 aikana Kantelupukille tuli kaiken kaikkiaan 105 avunpyyntöä. Niissä 91 kertaa kohteena oli koulu tai kouluja, 20 kertaa päiväkoti tai -koteja ja 2 kertaa iltapäiväkerho. Avunpyynnöistä 56 tapauksessa riitti, että neuvoimme lapsen vanhempaa tai opettajaa, ja he selvittivät itse asiaa koulun, päiväkodin tai kunnan kanssa. Tapauksista 35:ssä meitä pyydettiin välittämään viesti tai keskustelemaan rehtorin, päiväkodin johtajan tai kunnan viranomaisen kanssa niin ettei pyytäjän henkilöllisyys paljastuisi. Kantelun tekemiseen päädyttiin 14 tapauksessa.

Uskonnottomien vanhempien ja opettajien lisääntyneen aktiivisuuden ansiosta koulujen ja päiväkotien toiminnassa otetaan aikaisempaa paremmin huomioon uskonnottomien uskonnonvapaus. Työtä kuitenkin vielä riittää, jotta uskonnottomia ruvettaisiin kohtelemaan yhdenvertaisesti luterilaisten kanssa ja kouluista ja päiväkodeista tulisi oikeasti yhteisöllisiä. Myös ET-opetuksen järjestämisessä lainmukaisesti on edelleen parannettavaa.

Eli jatkakaamme yhdessä työtä…
Toivovat kantelupukkilaiset

Jo joutui armas aika…

Eräässä koulussa jossain päin Suomea oli perinteenä, että kuutosen tytöt järjestivät kevätjuhlassa ”muotinäytöksen”. Ideana oli esitellä lukuvuoden aikana tekstiilitöissä valmistettuja vaateparsia samaan tapaan kuin oikeassakin muotinäytöksessä. Ohjelmaan kuului yleensä myös muutamia tanssiaskelia.

Kävi sitten niin, että eräällä luokalla oli yksi lestadiolainen tyttö, joka uskonsa puolesta ei saanut tanssia. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta koulun historiassa mutta aikaisemmin asiasta ei niin oltu välitetty. Ne, jotka eivät voineet osallistua, eivät vain osallistuneet. Nyt kyseessä olleen luokan tytöt eivät oikein tätä sulattaneet. He halusivat, että kaikilla on mahdollisuus osallistua esitykseen, joten he päättivät vaihtaa koko ohjelmanumeron. Musiikin opettajan avustuksella luokasta tehtiin bändi, johon kaikki luokan oppilaat pääsivät mukaan. Myös pojat.

Kun kuulin tästä niin tuumin, että ajattelivatpa nämä 12-13- vuotiaat tytöt ikäisekseen harvinaisen kypsästi. He osasivat asettua toisen asemaan ja käyttivät mielikuvitustaan oivallisesti tilanteen ratkaisemiseksi.

Kantelupukki on saanut taas kevään aikana viestejä siitä, kuinka jotkut koulut ja päiväkodit järjestävät kevätjuhlansa kirkossa uskonnollisena tilaisuutena. Siis tietäen, että oppilaiden joukossa on myös uskonnottomia ja muita kuin luterilaisia. Mm. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päätöksissään todennut, että koulujen perinteisten juhlien tulisi olla sisällöltään sellaisia, ettei vaihtoehtoista tilaisuutta tarvitsisi järjestää ja että oppilaiden yhdenvertainen kohtelu edellyttää, ettei lukukausien päätöstilaisuuksia järjestetä uskonnollisina tilaisuuksina. Sama periaate on kirjattu Opetushallituksen menettelytapaohjeeseen. Molemmat pohjaavat suoraan perustuslakiin.

Kun koulu järjestää kevätjuhlan kirkossa hartaustilaisuutena, se ei pelkästään riko Suomen lakia. Koulu osoittaa tämän lisäksi omaavansa vähemmän mielikuvitusta, empatiakykyä ja kypsyyttä kuin nuo 12-13- vuotiaat tytöt, joista alussa kerroin.

Kaikesta huolimatta hyvää kesää!

Karppa